Show simple item record

dc.contributor.authorKolehmainen, Iiro
dc.date.accessioned2013-08-30T13:14:21Z
dc.date.available2013-08-30T13:14:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1278899
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42051
dc.description.abstractTässä tutkielmassa kuvataan Y-sukupolveen lukeutuvia yrittäjiä ja vertaillaan heidän yrittäjämäisen minäpystyvyytensä voimakkuutta muita sukupolvia vasten Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Tutkimusaiheen valintaan vaikuttivat Uusyrityskeskusten edustajien kanssa käydyt keskustelut, jotka nostivat esiin tarpeen ymmärtää Y-sukupolvea ja sen jäsenien toimintaa paremmin erityisesti yrittäjyyden kontekstissa. Tutkimuksen aihetta lähestytään teoreettisesti monitieteellisestä näkökulmasta, tarkastellen Y-sukupolveen kuuluvien yrittäjien ominaisuuksia sosiologian, psykologian ja taloustieteiden tieteenalojen kautta. Tämän vuoksi tutkielma sisältää myös varsin laajan teoreettisen aineiston jolla pyritään lähestymään Y-sukupolvea ja siihen liittyvää tutkimustehtävää eri lähtökohdista. Tutkimuksen empiirinen osio on luonteeltaan kvantitatiivinen kyselytutkimus ja se toteutettiin yhteistyössä Tuhansien Järvien uusyrityskeskuksen ja Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskuksen kanssa, joiden toimialueen yrittäjiin tutkimus kohdentuu. Kahden uusyrityskeskusten tietokannasta valituille asiakkaille toteutettiin internet-pohjainen kyselytutkimus kesällä 2013. Tutkimuksen tulokset kuvailevat Y-sukupolven yrittäjien psykologisia piirtei-tä. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia Y-sukupolven yrittäjät ovat, miten he menestyvät muihin sukupolviin kuuluvia yrittäjiä vasten tarkasteltuna ja mil-lainen on Y-sukupolven yrittäjien koettu minäpystyvyys verrattuna toisiin sukupolviin. Tulosten pohjalta voidaan paremmin lähestyä Y-sukupolven yrittäjien kohtaamia haasteita ja ymmärtää laaja-alaisemmin uuden sukupolven vaikutusta Suomalaiselle työelämälle. Lisäksi siitä on hyötyä Uusyrityskeskuksille näiden päivittäisessä työssä.fi
dc.description.abstractThis thesis describes the entrepreneurs belonging to Generation Y and com-pares them in entrepreneurial self-efficacy scale against other generations in Central Finland and North Karelia. Theme of the thesis was affected by the discussions carried out with the Finnish Enterprise Agencies, which highlighted the need to understand Generation Y and its members better in entrepreneurial context. Research topic is searched with multi scientific approach, examining Generation Y entrepreneurs through the viewpoints inspired by sociology, psychology and economics. Because of this the thesis includes rather broad theoretical literature which aims to approach Generation Y and its research assignment from various premises. Empirical section of the research is quantitative survey which was executed in co-operation with Finnish Enterprise Agencies operating in Central Finland and North Karelia. Research focuses on the clients selected from the database of these two agencies, which received an internet-based questionnaire during the summer 2013. Results of this research describe Generation Y entrepreneurs and their psycho-logical traits. Furthermore, this research examines what it means to be an entrepreneur belonging to Gen Y and how they succeed compared to the other generations. Research also measures, in what level entrepreneurial self-efficacy is among the Generation Y compared to other generations. Results of this research make it easier to approach various challenges confronted by the Gen Y and understand more extensively the effect of new generation on the Finnish economy. It also helps Finnish Enterprise Agencies in their daily work.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.titlePystyvät yrittäjät : y-sukupolven yrittäjien koettu yrittäjämäinen minäpystyvyys Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa
dc.title.alternativeY-sukupolven yrittäjien koettu yrittäjämäinen minäpystyvyys Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201308302213
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.date.updated2013-08-30T13:14:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysosukupolvet
dc.subject.ysoKeski-Suomi
dc.subject.ysoPohjois-Karjala


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record