Show simple item record

dc.contributor.authorHorila, Tessa
dc.date.accessioned2013-07-05T11:28:42Z
dc.date.available2013-07-05T11:28:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1272096
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41881
dc.description.abstractTiivistelmä – Abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää niitä relationaalisia odotuksia, joita harrastajanäyttelijöillä on teatteriproduktion ohjaajan viestintää kohtaan, sekä ohjaussuhteeseen kohdistuvia odotuksia. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Aineisto koostettiin kymmenen keskisuomalaisen harrastajanäyttelijän haastatteluista. Aineistonkeruu ja analyysi toteutettiin hermeneuttis-fenomenologisesti ja aineistolähtöisesti. Tutkimuksen tulosten perusteella voitiin hahmotella sekä niitä odotuksia, joita ohjaajaan ja ohjaussuhteen vuorovaikutukseen kohdistetaan, sekä yleisemmin luonnehdintaa harrastajanäyttelijän ja ohjaajan vuorovaikutussuhteesta. Ohjaajalta odotetaan luottamusta herättävää, keskustelevaa ja avointa vuorovaikutusta, joka huomioi sekä ryhmän että yksilön. Häneltä odotetaan vallan ja vastuun ottamista ja niiden prososiaalista käyttämistä. Ohjaajan ja näyttelijän vuorovaikutussuhde voidaan nähdä sijoittuvan pitkäkestoisen ja moniulotteisen sekä ainutkertaisen ja väliaikaisen suhteen välimaastoon. Siinä yhdistyvät professionaalisen viestintäsuhteen sekä vapaamuotoisen, melko läheisen suhteen piirteet. Tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta, jäsenneltyä tietoa vapaaehtoisten ohjaussuhteiden vuorovaikutuksesta ja niissä ilmenevistä odotuksista. Tulokset ovat sovellettavissa erilaisiin harrastus- ja vapaaehtoiskonteksteihin ja ne tuovat sovellettua lisätietoa ohjausviestinnästä. Lisäksi tutkimuksesta saadusta tiedosta voi olla käytännön hyötyä ohjaavassa asemassa oleville henkilöille.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherInterpersonaalinen vuorovaikutus
dc.subject.otherrelationaalinen vuorovaikutus
dc.subject.othervuorovaikutusodotukset
dc.subject.otherohjausviestintä
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.titleHarrastajanäyttelijöiden relationaaliset odotukset ohjaajaa ja ohjaussuhdetta kohtaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201307052077
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2013-07-05T11:28:42Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoohjaajat (taiteet ja media)
dc.subject.ysonäyttelijät
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoohjaus (taiteet ja media)
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysoohjaajat
dc.subject.ysoohjaus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record