Show simple item record

dc.contributor.authorHaapamäki, Joni
dc.date.accessioned2013-06-27T09:06:02Z
dc.date.available2013-06-27T09:06:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41847
dc.description.abstractHaapamäki, Joni Sosiaalisen median hyödyt osana yrityksen modernia markkinointia Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013, 26 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Kuparinen, Liisa Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan yritysten saamia hyötyjä sosiaali-sessa mediassa markkinoinnista. Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen tavoitteena on löytää nykypäivänä esiintyviä markkinointiongel-mia ja etsiä sosiaalisesta mediasta keinoja, joilla näihin ongelmiin voidaan löytää ratkaisuja. Tutkielmassa kuvataan sosiaalista mediaa yleisesti käsitteenä, minkä jäl-keen tutustutaan yleisiin markkinoinnin perusperiaatteisiin. Internetin muka-naan tuomat muutokset markkinoinnissa ovat kuitenkin aiheuttaneet markkinoi-jille ongelmia, joihin yritysten tulee sopeutua äkillisesti muuttuvassa nykymaa-ilmassa. Tämän tutkielman pääpaino keskittyy tutkimaan sosiaalista mediaa yh-tenä uutena teknologiana ja siitä saatavia hyötyjä yritysten markkinoinnissa. Li-säksi pohditaan keinoja, joilla sosiaalisesta mediasta saatavia etuja voidaan mi-tata ja hyödyntää. Maininnan tasolla käsitellään myös sosiaalisessa mediassa markkinoinnista koituvia ongelmia. Tutkielma vastaa tutkimuskysymyksiin ”Mitä hyötyjä yritykset saavat so-siaalisessa mediassa markkinoinnista nykypäivänä verrattuna muihin markki-nointikanaviin?”, ”Millä keinoin sosiaalisen median markkinoinnin hyötyjä voi-daan mitata?” ja ”Mitä ongelmia yritys voi kohdata hyödyntäessään sosiaalista mediaa markkinoinnissa?”.fi
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalinen mediafi
dc.subject.othermarkkinointifi
dc.subject.otherhyötyjen mittaaminenfi
dc.titleSosiaalisen median hyödyt yrityksen modernissa markkinoinnissafi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306272047
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record