Show simple item record

dc.contributor.authorAntila, Sari
dc.date.accessioned2013-06-19T04:45:53Z
dc.date.available2013-06-19T04:45:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1270510
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41808
dc.description.abstractmerkityksen perhehoidon purkautuessa, kun lapsi palaa biologiseen kotiin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sijoitusaikaa; millaisia ovat sijoitettujen lasten kiintymyssuhteet sijaisvanhempiin, millaisia ovat lapsen ja vanhempien väliset kiintymyssuhteet ja mikä merkitys tapaamisilla on kiintymyssuhteille sekä mikä merkitys kiintymyssuhteilla on huostaanoton purussa. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu viiden sijaisvanhemman puolistrukturoidusta haastattelusta. Haastatteluaineisto on analysoitu sisällön analyysillä, jonka kautta tutkimuksen pääteemat on jäsennetty. Tutkimuksen kontekstina toimii perhehoidon prosessi ja teoreettisena viitekehyksenä kiintymyssuhdeteoria. Aineiston analyysi osoittaa, että korvaavien ja korjaavien kiintymyssuhteiden rakentuminen on moninainen prosessi. Aikaisempia tutkimustuloksia vahvistaen lapsen kiintymyssuhde sijaisvanhempiin onnistuu sitä paremmin mitä nuorempana suhteet sijaisperheeseen syntyvät. Tärkeä tekijä lapsen kotiutumiselle sijaisperheeseen ja korjaavien kiintymyssuhteiden syntymiselle on biologisten vanhempien sijoituksen hyväksyminen. Tutkielmassa kolmen sijoitetun lapsen kiintymyssuhteet sijaisvanhempiin muotoutuivat turvallisiksi ja sijaisperhe muotoutui läheiseksi. Sen sijaan kahden lapsen korvaavien kiintymyssuhteiden rakentuminen sijaisperheeseen jäi kesken. Vaikka heidän kiintymyssuhteet biologiseen vanhempaan olivat vaurioituneet, olivat ne silti vahvat. Tapaamisilla on merkitystä lapsen kiintymyssuhteiden rakentumisessa biologisiin vanhempiin. Tapaamisten epäonnistumiset ja peruuntumiset vähentävät lapsen luottamusta biologiseen vanhempaan. Merkittävin tutkimustulos on se, ettei kiintymyssuhteille anneta juurikaan painoarvoa huostaanoton purkautumisessa. Sen sijaan pääpaino osoittautuu olevan sillä, ovatko huostaanottoon johtaneet syyt edelleen voimassa. Tutkielmassa havaittiin, että lapsen tiivis ja turvallinen kiintymyssuhde sijaisperheeseen hankaloitti poismuuttamista. Mitä syvemmin lapsi oli kiintynyt sijaisperheeseen, sitä hankalampaa hänen oli palata takaisin synnyinkotiinsa. Yksi huomionarvoinen tutkimustulos on se, että sijaisvanhempien yhteydet olivat säilyneet useita vuosia niihin lapsiin, joilla huostaanoton purkautuminen oli päättynyt yhteisymmärryksessä ja sovitusti. Sitä vastoin suunnitelmattomissa kotiinpaluissa lasten yhteydet sijaisperheeseen katkesivat jonkin ajan kuluttua sijoituksen päättymisestä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherperhehoito
dc.subject.othersijaisvanhemmuus
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.otherkiintymyssuhde
dc.subject.otherhuostaanoton purku
dc.titleLapsen paluu biologiseen perheeseen kiintymyssuhteiden näkökulmasta sijaisvanhempien kertomana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306192013
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2013-06-19T04:45:53Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoperhehoito
dc.subject.ysosijaisvanhemmat
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysokiintymyssuhde
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record