Show simple item record

dc.contributor.authorLaitanen, Milla
dc.date.accessioned2013-05-29T18:45:48Z
dc.date.available2013-05-29T18:45:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1268457
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41635
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin stressin kokemista sekä stressin absoluuttista ja suhteellista pysyvyyttä keski-iässä, eli 36-vuotiaasta 42-vuotiaaksi ja 50-vuotiaaksi saakka. Lisäksi tutkittiin edellä mainituissa ikävaiheissa koetun stressin yhteyksiä 50-vuotiaana koettuihin subjektiiviseen, psykologiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sukupuolen rooli edellä kuvatuissa yhteyksissä otettiin huomioon tarkastelemalla naisia ja miehiä tutkimuksessa osin erikseen, osin lisäämällä sukupuoli luokittelevaksi tekijäksi, ja osin käyttäen analyyseissa sukupuolimuuttujasta muodostettuja yhdysvaikutustermejä. Tutkimuksessa käytettiin Lea Pulkkisen vuonna 1968 aloittaman Lapsesta aikuiseksi –tutkimuksen 36-, 42- ja 50-vuotiailta tutkittavilta vuosina 1995, 2001 ja 2009 kerättyä aineistoa. Analyysimenetelminä käytettiin Pearsonin korrelaatiokertoimia, toistomittausten varianssianalyysiä ja hierarkkista regressioanalyysiä. Tulokset osoittivat, että stressin keskiarvotaso pysyi samana kaikissa kolmessa ikävaiheessa molemmilla sukupuolilla. Stressin suhteellinen pysyvyys ikävaiheesta toiseen oli kohtalaista. Lisäksi havaittiin, että stressin kokeminen aiemmissa ikävaiheissa ennusti alhaisempaa hyvinvointia 50-vuotiaana, kaikilla hyvinvoinnin osa-alueilla. Eniten stressi selitti subjektiivista hyvinvointia, jonka osalta ilmeni myös sukupuolten välinen eroavaisuus 50-vuotiaana koetun stressin suhteen. Subjektiivinen hyvinvointi oli korkeampaa miehillä, jotka olivat stressaantuneimpia, kun taas naisilla yhteys oli päinvastainen. Myös 42-vuotiaana koetulla stressillä ja sukupuolella oli yhdysvaikutus 50-vuotiaana koettuun sosiaaliseen hyvinvointiin: miehillä stressi 42-vuotiaana ennusti alhaisempaa sosiaalista hyvinvointia 50-vuotiaana, mutta naisilla tällaistä yhteyttä ei havaittu.fi
dc.format.extent37 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherStressi
dc.subject.othersubjektiivinen hyvinvointi
dc.subject.otherpsykologinen hyvinvointi
dc.subject.othersosiaalinen hyvinvointi
dc.subject.othersuhteellinen pysyvyys
dc.subject.otherabsoluuttinen pysyvyys
dc.subject.othersukupuolierot
dc.subject.otherkeskiaikuisuus
dc.titleStressi ja sen kehkeytyminen ja yhteydet hyvinvointiin keskiaikuisuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305291843
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2013-05-29T18:45:48Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysoaikuiset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record