Show simple item record

dc.contributor.authorNordström, Eva
dc.date.accessioned2013-05-28T11:57:07Z
dc.date.available2013-05-28T11:57:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1262165
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41601
dc.description.abstractTutkimuksessa etsitään vastausta siihen, miten sosiaalityöntekijät kokevat lastensuojelutarpeen arviointien laatimisen. Kiinnostuksen kohteena on sosiaalityöntekijöiden kokemukset lastensuojelutarpeen arviointiprosessiin liittyen. Tutkimuksen lähtöoletuksena on, että lapsikeskeisyyttä on pyritty lisäämään uuden lastensuojelulain myötä, ja lapsen oma näkemys omasta tilanteestaan on selvitettävä tapaamalla lasta. Tavoitteena on selvittää, minkälaiset eri tekijät vaikuttavat lastensuojelutarpeen arviointityöhön ja lastensuojelutyön lapsikeskeisyyteen. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä keskitytään lastensuojelutyön kehitykseen ja lapsikeskeisyyteen käsitteenä, jota lähestytään sekä fenomenologisesta että konstruktionistisesta lähtökohdasta. Teoriaosuudessa valotetaan myös lastensuojelutarpeen arvioinnin lähtökohtia, jossa tuodaan esiin lasten turvaan ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä lastensuojelutarpeen arvioinnista prosessina. Tutkimusmenetelmänä on käytetty sosiaalityöntekijöiden fokusryhmähaastatteluja. Aineistoa on analysoitu hyödyntämällä sekä sisällönanalyysia että kehysanalyysia. Sisällönanalyysin kautta todetaan, että lastensuojelutarpeen arviointeja pyritään tekemään kokematta kuitenkaan, että niihin pystytään kunnolla panostamaan. Sosiaalityöntekijät eivät pidä itseään perheen sosiaalityöntekijänä. He eivät myöskään koe, että heillä on realistisia mahdollisuuksia luoda sellainen yhteys lapseen, jossa lapsi luottaisi sosiaalityöntekijään ja kertoisi hänelle omasta tilanteestaan. Kehysanalyysin myötä lastensuojelutarpeen arviointeihin vaikuttaa viisi kehystä, jotka on nimetty juridiseksi, rakenteelliseksi, ammatilliseksi sekä työkäytäntöjen ja asenteen kehyksiksi. Merkittävimpänä kehyksenä toimii juridinen kehys, joka ulottuu niin rakenteelliseen, ammatilliseen kuin työkäytäntöjenkin kehykseen. Asenteen kehys on ainoa, jonka tulkitaan jäävän juridisen kehyksen ulkopuolelle ja johon sosiaalityöntekijät ja asiakkaat pystyvät henkilökohtaisella tasolla vaikuttamaan.fi
dc.description.abstractThis thesis examines the experience of social workers assessing children in need of child welfare. The study takes interest in the experience of social workers processing the evaluation of child protection. The principal assumption is that there has been an effort to increase the focus on children by a reform and renewal of the Child Welfare Act will. The goal is to find out what kind of factors affects the assessment and the improvement of the position of children. Also the child's own view of the situation needs to be clarified by meeting with the child. The aim is to find out what kind of factors influence the need for child welfare assessment work and child welfare work. The theoretical framework focuses on the development of child protection work and child oriented concept. The theoretical part shows an assessment of the need for child welfare rationale, highlighting children's security and well-being of the factors affecting the views of social workers and child protection necessary for the assessment process. The research method used is focus group interviews with social workers. Data were analysed using content analysis, as well as frame analysis. The content analysis states that child welfare assessments are made though an experience, however, that social workers are not able to properly invest. Social workers do not feel like the family's social worker. They also do not feel that they have a realistic chance to create a connection to the child, where the child would trust a social worker and tell about her own situation. The frame analysis reveals five different ways to frame the child protection assessments. The frames have been designated legal, structural, professional, work practices and the attitude frames. The main framework is the legal framework that extends well structured, professional and work practices framework. The frame of attitude is the only one that is interpreted to be outside the legal frame, and in which social workers and customers will be able to influence at the personal level.en
dc.format.extent94 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.otherlastensuojelutarpeen arviointi
dc.subject.otherlapsinäkökulma
dc.title"Olisi enemmän annettavaa, jos asiaan pystyisi kunnolla paneutumaan" : tutkimus lastensuojelutarpeen arvioinnista
dc.title.alternativeTutkimus lastensuojelutarpeen arvioinnista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305281808
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2013-05-28T11:57:07Z
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysolapsikeskeisyys
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record