Show simple item record

dc.contributor.authorToivanen, Jenni
dc.date.accessioned2013-05-28T08:01:13Z
dc.date.available2013-05-28T08:01:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1262118
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41576
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Toivanen, Jenni. TUKEA, TURVAA VAI SUORITUS MUIDEN JOUKOSSA? Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia henkilökohtaisesta opintojen ohjauksesta opintojen aikana. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, 2013. 104 sivua. Julkaisematon. Opintojen ohjaus on monimerkityksellinen ilmiö, jota voidaan lähestyä monenlaisista näkökulmista. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ohjausta luokanopettajaopiskelijoiden saaman henkilökohtaisten opintojen ohjauksen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia opintojen aikana saadusta henkilökohtaisesta opintojen ohjauksesta opintojen alussa ja keskivaiheilla ja siitä, millaista ohjausta luokanopettajaopiskelijat kaipaavat. Lisäksi haluttiin selvittää ohjaajien merkitystä ohjauksessa. Tutkimus oli kaksivaiheinen. Tutkimusaineiston ensimmäinen osa kerättiin verkossa kyselylomakkeella ja se analysoitiin aineistoa kuvailemalla. Tutkimusaineiston toinen osa kerättiin yksilöhaastatteluilla ja analysoitiin laadullisen tutkimuksen menetelmällä. Tutkimusosan ensimmäisen osan perusteella luokanopettajaopiskelijat kokevat henkilökohtaisen opintojen ohjauksen tarpeellisena ja sen koetaan auttavan varsinkin opintojen suunnittelussa ja ajoituksessa. Sen sijaan henkilökohtainen opintojen ohjaus ei niinkään ole auttanut opintoihin kuuluvien pakollisten ja valinnaisten opintojen erottamisesta toisistaan, eikä ymmärryksessä sivuaineopintojen merkityksestä tutkintoon. Kokemukset ohjaajista olivat positiivisia. Ohjausta tulisi jatkossakin järjestää kaikille pakollisena osana opintoja. Tutkimusosan toisen osan perusteella luokanopettajaopiskelijat olivat tyytyväisiä alkuvaiheen henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen, mutta vähemmän tyytyväisiä opintojen keskellä olevaan ohjaukseen. Kaikki haastatelluista eivät olleet saaneet ohjausta opintojen keskellä. Ohjaus voi jäädä käymättä, jos ohjaaja vaihtuu, opiskelijalla on huonoja kokemuksia ensimmäisestä ohjauksesta tai opiskelijalla on selkeät suunnitelmat. Myös opiskelijoiden passiivisuudella ja aktiivisuudella oli merkitystä. Ohjauksesta hyödyttiin, jos opiskelijan yksilölliset ratkaisut huomioitiin, opiskelija sai tarvitsemansa tietoa ja tukea sekä ohjauksen hyödyllisyys ymmärrettiin. Tutkimustulosten perusteella henkilökohtaisessa opintojen ohjauksessa on vielä kehitettävää. Varsinkin henkilökohtaisten opintojen ohjaajien ammattitaitoa sekä ohjauksen määrää tulisi lisätä. Lisäksi e-hops-työkalun käyttöä ohjauksessa tulisi kehittää. Myös yliopiston henkilökunnan tehtävien selkeyttäminen opiskelijoille auttaisi. Ohjauksen tavoitteet tulisi tuoda ohjauskeskusteluissa selkeämmin ilmi. Tulosten perusteella henkilökohtainen opintojen ohjaus kytkeytyy opintojen rakenteeseen, opiskelijan yksilöllisyyteen, ohjauksen tavoitteisiin, ohjaajan ammattitaitoisuuteen ja ohjauksen määrään. Tutkimus osoitti henkilökohtaisen opintojen ohjauksen olevan tarpeellista ja opiskelijoiden näkökulmasta siitä löytyisi kehitettävää. Avainsanat: henkilökohtainen opintojen ohjaus, opintojen ohjaus, luokanopettajaopiskelija, ohjauksen järjestäminen, Jyväskylän yliopisto.fi
dc.format.extent120 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.titleTukea, turvaa vai suoritus muiden joukossa? : luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia henkilökohtaisesta opintojen ohjauksesta opintojen aikana
dc.title.alternativeLuokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia henkilökohtaisesta opintojen ohjauksesta opintojen aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305281784
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-05-28T08:01:13Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysoHOPS
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record