Show simple item record

dc.contributor.authorKoskinen, Katja
dc.date.accessioned2013-05-26T12:11:37Z
dc.date.available2013-05-26T12:11:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1262090
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41569
dc.description.abstractKäsillä olevan laadullisen tapaustutkimuksen tarkoituksena on kuvata narratiivisten identiteettikertomusten performanssia ja transformaatiota yksilöpsykoterapian kontekstissa. Tutkimusaineistona on Jyväskylän yliopiston Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan 30-vuotiaan naisasiakkaan 20 istunnon psykoterapiaprosessi. Aineisto koostuu nauhotetuista terapiaistunnoista, jotka olen litteroinut analyyttista työtä varten. Naisasiakas on ilmoittanut tulosyyksi kriisiytyneen elämäntilanteen ja toistuvat paniikkikohtaukset. Tämän työn tutkimukselliseksi fokukseksi on rajautunut identiteettikertomusten rakentuminen, jolloin kliininen ilmiö (paniikkihäiriö) ja sen hoitokäytänteet ovat jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimus ponnistaa pääasiallisesti sosiaalipsykologisista lähtökohdista. Menetelmällisesti tutkimuksessa hyödynnetään narratiivista aineiston lukutapaa. Tarkastelen asiakkaan puhetta hallitsevien dominanttien identiteettikertomusten rakentumista narratiivisen identiteetin ja performanssin käsitteitä hyödyntäen. Sosiaaliskonstruktionistisesti narratiivisen identiteetin oletetaan elävän ja muuntuvan kollektiivisissa yhteyksissä tuotetuissa kertomuksissa. Analyysin performatiivinen ote ohjaa lukemaan aineistoa sekä ikään kuin ”yleisö mielessä” että itsen ja toisten kasvojen suojaamisen ja toivotun minän performanssin näkökulmista. Analyysi toi näkyville kolme rigidinä performoituvaa, asiakkaan puhetta tiheästi ja eri yhteyksissä hallitsevaa identiteettikertomusta. Jokainen näistä kertomuksista rakentui kahdesta vallalla olevasta teemasta, joille oli yhteistä sekä ehdottomina että suljettuina kerrotuksi tuleminen. Nämä kertomukset performoituivat asiakkaan toimijuuden maisemaa kaventavina. Tällöin terapeutin puheenvuoroissa fokukseksi valikoituivat vaihtoehtoista, joustavampaa identiteetin kertomista mahdollistavat narratiiviset avaukset. Näissä jäsennyksissä performoituu asiakkaan kasvoja suojaavaa, minäkertomuksiin rakentuneita kiinnikerrottuja merkityksiä kyseenalaistavaa ja näiden kertomusten ehdottomuutta ainutkertaisilla avauksilla raottavaa kertomista, jonka turvin asiakkaalle mahdollistuu itsen monisäikeisempi ja joustavampi identiteetin kertominen ja performanssi. Keskeisenä näyttäytyvät sellaiset identiteettikertomukset, jotka onnistuvat kannattelemaan asiakkaan elettyä kokemusta monipuolisemmin ja asettumaan jouhevammin vaihteleviin ja yllättäviin elämäntilanteisiin. Tutkimus puoltaa psykoterapian merkitystä eräänlaisena identiteetinrakennustyönä, mikä korostaa terapeutin vastuuta. Voidakseen toimia aidosti asiakkaan hyväksi terapeutti tarvitsee kykyä ymmärtää identiteetin tuottamisessa ja tuotetuksi tulemisessa narratiivisen identiteetin voiman suhteessa asiakkaan itselleen mahdollisiksi näkemiin elämänsisältöihin.fi
dc.format.extent62 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othernarratiivinen identiteetti
dc.subject.othernarratiivinen ja laadullinen analyysi
dc.subject.otherperformatiivisuus
dc.subject.othersosiaalinen konstruktionismi
dc.title"Miten se voikin olla niin vaikeeta se asioiden ottaminen sellasena kuin ne on" : narratiivisten identiteettiprojektien transformaatio yksilöpsykoterapiassa
dc.title.alternativeNarratiivisten identiteettiprojektien transformaatio yksilöpsykoterapiassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305261779
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2013-05-26T12:11:38Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoperformatiivisuus
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston <a href="https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat">arkistotyöasemalta</a>.fi
dc.rights.accessrights<br><br>The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival <a href="https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities">workstation</a> at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record