Show simple item record

dc.contributor.authorJaakkonen, Ville
dc.date.accessioned2013-04-30T07:00:04Z
dc.date.available2013-04-30T07:00:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1259879
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41282
dc.description.abstractSisällön ja vieraan kielen oppimisen integroivaa CLIL-opetusta tarjotaan Suomessa erityisesti peruskouluissa, mutta korkea-asteen koulutuksessa sen tarjonta on kuitenkin yhä vähäistä ja tutkimusta sen käytöstä on vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella ja kuvata opiskelijakokemuksia CLIL-opetuksessa sekä sisällön että vieraan kielen oppimisen osalta. Englanninkielinen CLIL-opetuskokeilu, jossa oppisisältönä oli pianon vapaan säestyksen opintojakso, toteutettiin lukuvuonna 2011–2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) musiikin koulutusohjelmassa. Vastausta haettiin seuraaviin pääkysymyksiin: 1) Millaisia kokemuksia opiskelijoilla oli sisällön eli vapaan säestyksen oppimisesta CLIL-opetuksessa? 2) Millaisia kokemuksia opiskelijoilla oli vieraan kielen eli englannin kielen oppimisesta CLIL-opetuksessa? Pääkysymykset jaettiin seuraaviin alakysymyksiin: I) Mitä opittiin ja miksi? II) Mitkä tekijät vaikuttivat oppimiseen ja miten? Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tutkimusaineistona olivat opiskelijoiden pitämät ohjatut oppimislokit. Tutkittavina toimi viisi JAMKin musiikin koulutusohjelman opiskelijaa, joista neljä oli miehiä ja yksi nainen. Lisäksi kahden muun miesopiskelijan aineistoa hyödynnettiin. Aineiston analyysi toteutettiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijat kokivat sisällön oppimisen mielekkäänä ja oppivat sisältöalueita monipuolisesti, joskin eri painotuksin johtuen oppijoiden heterogeenisuudesta. Englannin kieli ei juurikaan haitannut sisällön oppimista, vaan oli jopa motivoiva ja oppimista edistävä tekijä. Englannin kielen oppimista tapahtui varsinkin suomalaisilla opiskelijoilla erityisesti puheen sujuvuuden lisääntymisenä ja sanaston oppimisena ja kertaamisena sekä hieman myös kuullun ymmärtämisen alueella. Sanaston oppimista tuki myös eksplisiittinen itseopiskelu sanastojen avulla. CLIL-opetuskokeilu näytti osaltaan tukevan ammattikorkeakouluopiskelijoiden kielitaitotavoitteiden saavuttamista. Tulosten perusteella vapaan säestyksen englanninkielinen CLIL-opetus voi olla toimiva vaihtoehto siitä kiinnostuneille opiskelijoille myös tulevaisuudessa. CLIL-opetusta voisi harkita jatkossa kokeiltavan ja tutkittavan muillakin opintojaksoilla ja sitten mahdollisesti laajennettavan musiikin koulutusohjelmassa.fi
dc.format.extent212 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherJyväskylän ammattikorkeakoulu
dc.titleStudying vapaa säestys through English in a CLIL teaching experiment : content and language learning experiences of JAMK music students
dc.title.alternativeContent and language learning experiences of JAMK music students
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201304301526
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2013-04-30T07:00:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysovieraskielinen opetus
dc.subject.ysokorkeakouluopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record