Show simple item record

dc.contributor.authorAnturaniemi, Heidi
dc.contributor.authorEerikäinen, Maiju
dc.date.accessioned2013-04-29T12:48:04Z
dc.date.available2013-04-29T12:48:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1260192
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41279
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan populaarikulttuurin ilmentymistä ja käyttöä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa. Tavoitteena on selvittää, käytetäänkö populaarikulttuuria osana tämän oppiaineen opetusta ja opiskelua, ja jos käytetään, mihin tarkoituksiin ja missä määrin. Lisäksi tutkimuksessa halutaan selvittää, miten opettajat ja oppilaat näkevät ja määrittelevät populaarikulttuurin. Populaarikulttuurin ilmenemistä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa tutkitaan myös pienimuotoisella oppikirjakatsauksella. Pedagogisella kentällä käytävä keskustelu opiskelu- ja koulumotivaation laskusta sekä koulun sisältöjen ja nuorten muun elämän erillisyydestä antoi sysäyksen tälle tutkimusajatukselle. Yksi tutkimuksen tavoitteista onkin selvittää, voisiko populaarikulttuuri toimia jonkinlaisena siltana koulun ja muun arkitodellisuuden välissä sekä kouluviihtyvyyteen ja opiskelumotivaatioon vaikuttavana tekijänä. Tutkimuksessa sivutaan myös koulun muutosta ja siihen liittyvää pedagogista keskustelua. Populaarikulttuurin käyttäminen kouluopetuksessa on toistaiseksi melko tutkimaton alue. Eniten tutkimusta on tehty ulkomailla: Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Suomessa tutkimusta ei ole tehty, etenkään äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen yläkouluopetukseen rajaten. Tässä tutkimuksessa yhdistyvien pedagogian ja populaarikulttuurin tutkimusperinteillä on kuitenkin omina alueinaan jo melko pitkä tutkimushistoria. Teoreettisina lähtökohtina tässä tutkimuksessa ovat populaarikulttuurin määritelmät, historiallinen viite sekä jotkin nykypedagogiikan suuntaukset, kuten pedagoginen rakkaus, mediakasvatus ja osallistava kasvatus. Tutkimuksen aineisto on kerätty opettajille tehtyjen haastattelujen ja oppilaille suunnatun internetkyselyn kautta. Tutkimukseen osallistui neljä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa eri puolilta Suomea. Opettajahaastattelujen lisäksi aineistoa kerättiin jokaisen opettajan yhdeltä yhdeksännen vuosiluokan ryhmältä, yhteensä siis neljältä ryhmältä. Kysely sisälsi sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Tutkimustulokset näyttäytyivät suurelta osin tutkimuksen ennakkoajatusten mukaisilta: Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine sisältää populaarikulttuuria, ja sitä käytetään useampiin erilaisiin tarkoituksiin. Yleisimmät käyttöfunktiot ovat tutkimuksen perusteella oppilaiden motivoiminen sekä opettajan ja oppilaiden välisen kuilun kaventaminen opiskelutilanteessa. Opettajien ja oppilaiden näkemykset sekä populaarikulttuurin käytön laajuudesta että käytön merkityksestä opiskelulle poikkesivat kuitenkin toisistaan yllättävän paljon. Opettajien mielestä populaarikulttuuria hyödynnetään opetuksessa melko paljon ja se on tärkeää, mutta oppilaat taas näkivät käytön melko vähäisenä eivätkä olleet vakuuttuneita sen vaikutuksista omaan opiskeluunsa. Mielenkiintoinen havainto oli myös se, että oppilaat eivät vaikuttaisi kaipaavan koululta lisää viihtyvyyttä, mikä yllättää, kun tarkastellaan nykyisiä kouluviihtyvyystilastoja ja niiden laskua. Tutkimuksessa on pohdittu, mitkä tekijät tähän saattavat vaikuttaa.fi
dc.format.extent127 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpopulaarikulttuuri
dc.subject.otherkasvatus
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otheräidinkieli
dc.subject.otherkirjallisuus
dc.subject.othermuutos
dc.titlePoppia kyydissä : populaarikulttuurin käyttö perusopetuksen yläluokkien äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opetuksessa
dc.title.alternativePopulaarikulttuurin käyttö perusopetuksen yläluokkien äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201304291524
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosTaiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Art and Cultural Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.date.updated2013-04-29T12:48:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysopopulaarikulttuuri
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoäidinkieli
dc.subject.ysokirjallisuus
dc.subject.ysomuutos
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record