Show simple item record

dc.contributor.authorTiusanen, Titta
dc.date.accessioned2013-04-22T13:44:52Z
dc.date.available2013-04-22T13:44:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1259401
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41237
dc.description.abstractTarkastelen työssäni laulujen ja lorujen roolia suomalaisissa alakouluille suunnatuissa ranskan oppikirjoissa. Omassa opetustyössäni olen huomannut, että musiikin käytöllä on suuri potentiaali etenkin nuorempien kieltenop-pijoiden opetuksessa, ja tämän havainnon perusteella kiinnostuin tutkimaan aihetta tarkemmin. Työn ensimmäisessä osassa selvitän musiikin ja laulun merkitystä eri teorioiden näkökulmasta. Onko musiikilla todellakin tärkeä rooli lasten kieltenoppimisessa? Millaisia perusteluja löytyy musiikin käytölle luokkahuoneessa vieraan kielen opetuksessa? Mitä eri kielen osa-alueiden oppimista musiikin käyttö tehtävissä voi auttaa? Voiko musiikilla vaikuttaa myönteisesti myös muihin osa-alueisiin kuin varsinaiseen kielenoppimiseen, esimerkiksi luokan ilmapiirin parantamiseen? Toisessa osassa tarkastelen kuutta suomalaisen alakoulun ranskanopetukseen suunnattua oppikirjaa kolmesta eri kirjasarjasta: Alex ja Zoé ja kumppanit, Petite Chouette sekä Tous ensemble. Tutkimuskohteiksi valittiin alakoulun oppikirjat johtuen paitsi tutkimusten osoittamista musiikin käytön eduista etenkin lasten kieltenopetuksessa, myös siksi, että tutkittavaa materiaalia eli lauluja löytyy enemmän alakouluihin suunnatuista oppikirjoista. Tarkoituksena on selvittää, löytyykö mainituista oppikirjoista lauluja, kuinka paljon ja mikä vaikuttaisi olevan niiden oppimistar-koitus. Laulut jaetaan seitsemään kategoriaan tehtävänannon perusteella, ja jokainen tehtävätyyppikategoria käsitellään erikseen. Tutkimustuloksista selviää, että laulujen ja lorujen määrä tutkittavassa aineistossa on melko vähäinen. Laulujen tarjoamaa mahdollisuutta kehittää monipuolisesti oppilaiden taitoja ja tietoja kielen eri osa-alueilla ei siis pidetä tutkimustuloksieni perusteella kovinkaan tärkeänä, tai niiden rooli ei ainakaan ole verrattavissa muihin tehtävä-tyyppeihin. Poikkeuksena laulujen määrän suhteen on Alex ja Zoé ja kumppanit 1-kirja, jolla on kuitenkin omat ongelmansa tehtävänannon puuttumisen suhteen. Lisäksi tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, etteivät tutkimamme tehtävät ole kovinkaan monipuolisia, vaan suuri osa laulun sisältävistä harjoituksista on tehtävänan-noltaan ”kuuntele ja laula mukana”-tyyppisiä tehtäviä. Esimerkiksi kinesteettisyyden lisääminen lauluihin on mahdollisuutena unohdettu lähes kokonaan, vaikka tämän on todettu olevan lapsille tehokas tapa oppia. Lopuksi esitänkin mahdollisia parannusehdotuksia laulujen sisällön ja käytön suhteen.fi
dc.format.extent58 sivua
dc.language.isofre
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlaulut
dc.subject.othermusiikki
dc.subject.otheropetus
dc.subject.otheroppikirjat
dc.titleLes chansons et les comptines dans les manuels de FLE de l'enseignement primaire en Finlande
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201304221482
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.date.updated2013-04-22T13:44:52Z
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysolaulut
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysoranskan kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record