Show simple item record

dc.contributor.authorTuukkanen, Jussi
dc.date.accessioned2013-04-17T17:44:34Z
dc.date.available2013-04-17T17:44:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1258959
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41213
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä kemian opettajat toivovat pedagogiselta tuelta ja miten pedagoginen tuki vaikuttaa tietotekniikan käyttöön kemian opetuksessa. Tutkimuksen teoriaosuudessa analysoidaan aikaisempien tutkimuksen pohjalta tietotekniikan hyödyllisyyttä luonnontieteiden opetuksessa sekä selvitetään, mitkä ovat suurimmat esteet tietotekniikan hyödyntämisessä luonnontieteiden opetuksessa ja miten tietotekniikan hyödyntämiseen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista. Lähtökohtana todetaan, että tietotekniikkaa hyödynnetään luonnontieteiden opetuksessa mahdollisuuksiin nähden vähän. Ongelmina ovat esimerkiksi opettajien riittämätön aika, tietoteknisen laitteiston puute ja pedagogisen tuen riittämättömyys. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti pedagogisen tuen merkitystä tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista toimintatutkimusta. Tutkimuksen aineistona on tutkimuspäiväkirjaan kertyneet muistiinpanot sekä haastattelut. Toimintatutkimus toteutettiin keväällä 2012 ja siinä oli mukana neljä kemian opettajaa kahdesta yläkoulusta. Tutkimustulokset osoittavat, että opettajien pedagogisen tuen tarve kohdistuu pääasiassa tukitoimiin, joissa pedagoginen tukihenkilö tunnistaa ja analysoi opettajan tietotekniikan opetuskäyttöön liittyvät tarpeet ja toiveet sekä ehdottaa opettajalle sopivia toteutusratkaisuja. Uuden tekniikan ensimmäiselle käyttökerralle opetuksessa opettajat toivovat mukaan pedagogista tukihenkilöä. Opettajien mukaan pedagogisella tuella ei ole vaikutuksia tietoteknisiin taitoihin tai taitoihin soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa omaan opetukseen muuten kuin käytetyn ohjelman osalta. Ideoiden saaminen ja samanaikaisopetuksen rohkaisevuus on tärkeintä pedagogisessa tuessa.fi
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to find out what chemistry teachers expect from pedagogical support and what kind of effect pedagogical support hason the use of information and communication technology (ICT) in teaching chemistry. In the theoretical part of the study, the usefulness of ICT in science teaching will be analyzed based on previous studies. Furthermore, the biggest obstacles in using ICT and solutions for the problems attached to the use of ICT in science teaching will be explored. As a starting point of the thesis, it is stated that ICT is not used in science teaching as much as it could be used. There are many obstacles such as lack of teachers' time and lack of ICT equipment and pedagogical support. This study examines the impact of pedagogical support on using information and communicationtechnology in chemistry teaching. Qualitative action research was used as a research method. The data consists of the accumulated research diary notes and the interviews. The action research was carried out in the spring of 2012. Four chemistry teachers from two secondary school participated in the study. According to the study, teachers need support actions, in which pedagogical support person identifies and analyzes teachers. needs and expectations regarding the ICT use and suggests how to implement ICT in teaching. Teachers stated thatthere should be pedagogical support person in the classespecially when using new technologies in teaching for the first time. The teachers did not see any relation between pedagogical support and development of their ICT skills or their skills to implement ICT in their teaching. However, they admitted that pedagogical support helped them to use the program. According to the teachers, the most important benefits of pedagogical support are getting new ideas and encouragement for co-teaching.en
dc.format.extent109 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherPedagoginen tuki
dc.subject.othertieto- ja viestintäteknologia (TVT)
dc.subject.othertietotekniikan opetuskäyttö
dc.subject.otherluonnontieteet
dc.subject.otherkemia
dc.titlePedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201304171458
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematical Information Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.date.updated2013-04-17T17:44:34Z
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysokemia
dc.subject.ysoluonnontieteet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotietokoneavusteinen opetus
dc.subject.ysoopetusteknologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record