Show simple item record

dc.contributor.authorEloranta, Leena
dc.contributor.authorKorkalainen, Riikka
dc.date.accessioned2013-03-25T15:19:19Z
dc.date.available2013-03-25T15:19:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1257316
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41112
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää liikunnan harrastamisen, itsetunnon ja ystävyyssuhteiden välisiä yhteyksiä kahdeksasluokkalaisilla tytöillä. Tutkimme tyttöjen ystävyyssuhteiden osalta niiden merkitystä, ystävän kanssa vietettyä aikaa ja sitä, millaisia huonoja kokemuksia tytöillä on ystävyyssuhteistaan. Tutkimus toteutettiin lokakuussa kyselylomakkeella, joka koostui monivalintakysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Kyselyyn vastasi 149 jyväskyläläistä kahdeksasluokkalaista tyttöä. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista menetelmää. Liikunnan harrastamisella tai itsetunnolla ei ollut merkitsevää yhteyttä ystävien määrään. Kuitenkin itsetunnoltaan heikoimpaan neljännekseen kuuluvilla tytöillä oli vähemmän ystäviä kuin korkeimpaan neljännekseen sijoittuneilla. Lisäksi liikunnan harrastamisella ja itsetunnolla oli heikko positiivinen yhteys. Vähän liikuntaa harrastavien ja aktiivisesti liikuntaa harrastavien tyttöjen käsitykset ystävyydestä olivat pääosin samanlaisia pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tytöt mainitsivat luottamuksen merkittävimmäksi asiaksi ystävyyssuhteessa, mutta se korostui erityisesti vähän liikuntaa harrastavien tyttöjen vastauksissa. Huomattavimmat erot vähän ja aktiivisesti liikuntaa harrastavien tyttöjen ystävyyssuhteissa liittyivät ajan viettämiseen ystävän kanssa. Vähän liikkuvat tytöt kirjoittivat oleskelevansa kaupungilla huomattavasti useammin kuin aktiivisesti liikkuvat tytöt. Toinen ero oli se, että aktiivisesti liikkuvista tytöistä lähes kaikilla oli ystävänsä kanssa yhteinen harrastus, kun taas vain kolmasosalla vähän liikkuvista tytöistä oli yhteinen harrastus ystävänsä kanssa. Ystävyyssuhteissa esiintyvät huonot kokemukset olivat pitkälti samanlaisia molemmissa ryhmissä. Vähän liikuntaa harrastavat tytöt kirjoittivat kuitenkin aktiivisesti liikuntaa harrastavia tyttöjä useammin ystävyyden päättymisestä. Saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sekä opettajan työssä että lasten ja nuorten kanssa toimivien aikuisten keskuudessa. Esimeriksi opettajalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lapsen ja nuoren itsetuntoon antamalla myönteistä palautetta oppilaan suorituksista sekä luoda onnistumisen elämyksiä liikuntatunneilla. Tyttöjen ystävyyssuhteita koskevat tulokset toivat esiin konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka vakavia vaikutuksia ystävyyssuhteiden ongelmilla voi olla nuoren hyvinvointiin. Kun aikuiset ovat tietoisia ystävyyssuhteissa esiintyvistä ongelmista, on heidän myös helpompi puuttua niihin. Ystävyyssuhteiden ongelmien vaikutusten vakavuus antaa perusteita sille, että aikuisten puuttuminen niissä ilmeneviin ongelmiin on tarpeen.fi
dc.format.extent93 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikunnan harrastaminen
dc.subject.otheritsetunto
dc.subject.otherystävyys
dc.subject.othernuoret
dc.subject.othertytöt
dc.titleLiikunnan harrastamisen, itsetunnon ja ystävyyssuhteiden välisiä yhteyksiä : 8. - luokkalaisten tyttöjen ystävyyssuhteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201303251372
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2013-03-25T15:19:19Z
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysoystävyys
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotytöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record