Show simple item record

dc.contributor.authorSaari, Timo
dc.date.accessioned2013-03-18T09:34:24Z
dc.date.available2013-03-18T09:34:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1256642
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41073
dc.description.abstractTyössä tarkastellaan aihepiirityöskentelyyn liittyviä ajatuksia ja kokemuksia. Aihepiirityöskentely on teknisessä työssä käytetty työskentelymuoto, jossa oppilailla on perinteistä käsityötä enemmän vapauksia ja vastuuta omasta työskentelystä. Aihepiiri on looginen kokonaisprosessi, jossa lapset suunnittelevat, kokeilevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaansa ja päätyvät lopulta valmiiseen tuotokseen. Tutkimusta aiheesta löytyy niukasti. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, millaisia ajatuksia kuudesluokkalaisilla oppilailla ja alakoulun opettajilla on aihepiirityöskentelystä teknisen työn toimintamenetelmänä. Oppilaiden ja opettajien näkemyksiä aihepiireistä tutkitaan aluksi erillisinä, minkä jälkeen niitä vertaillaan keskenään. Lisäksi tutkimustuloksia vertaillaan aiheeseen liittyvän teorian kanssa. Aineisto on kerätty oppilailta ”focus group”- ryhmähaastatteluin ja opettajilta yksilöhaastatteluin. Analysoinnissa haastatteluista saatu tieto on ryhmitelty ja koottu ensin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tämän jälkeen vertailu aiemman teorian kanssa on suoritettu teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tulokset kertovat aihepiirityöskentelyn olevan yleisesti mukavaa. Oppilaat kokevat prosessiin liittyvät vapaudet innostavina seikkoina. Sekä opettajat että oppilaat pitävät aihepiirityöskentelyyn liittyvästä ryhmätoiminnasta. Opettajat kokevat ennalta-arvaamattomuuden haasteena aihepiiritoiminnassa, mutta ovat valmiita kohtaamaan siihen liittyvät riskit. Opettajat ja oppilaat kokevat aihepiirityöskentelyn opettavan ryhmätyötaitojen lisäksi muun muassa tekniikoiden ja materiaalien käyttöä sekä suunnittelua ja luovuutta. Haastateltujen kokemukset sekä aiempi teoria ovat hyvin samansuuntaisia. Erot ovat lähinnä siinä, että aiempi teoria painottaa enemmän työskentelyyn liittyvää reflektointia, kun haastatteluista saaduissa tuloksissa painopiste on ryhmätoiminnassa. Yleisesti tutkimuksen tulokset ovat hyvin laajoja ja monipuolisia. Vaikka aihepiirityöskentely on valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden (2004) esittämä tapa opettaa teknistä työtä, se on harvoin käytössä kouluopetuksessa. Tutkimuksen tuloksista tehdyt johtopäätökset ovat aihepiirityöskentelyn käyttöön rohkaisevia. Niiden mukaan aihepiiriprojektit ovat lapsille ja opettajille mukava ja hyödyllinen työskentelytapa, mutta onnistuakseen ne vaativat opettajalta työskentelyn rajaamista ja oppilaiden ohjaamista.fi
dc.format.extent106 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheraihepiirityöskentely
dc.titleAlakoululaisten ja opettajien ajatuksia aihepiirityöskentelyn käytöstä teknisen työn opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201303181338
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodHaastattelututkimus
dc.date.updated2013-03-18T09:34:25Z
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysotekninen työ
dc.subject.ysoopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record