Show simple item record

dc.contributor.authorAiraksinen, Ulla
dc.date.accessioned2013-01-03T08:47:31Z
dc.date.available2013-01-03T08:47:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1241166
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40644
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin kodin ja koulun yhteistyötä vanhempien näkökulmasta, keskittyen erityisesti vanhempien osallisuuden ja verkostoitumisen mahdollisuuksiin. Tutkimusaineisto (N=526) kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella ja haastattelemalla kuutta alakoululaisen vanhempaa. Aineiston analysoinnissa käytettiin laadullisen sisällönanalyysin lisäksi ristiintaulukointia ja yksisuuntaista varianssianalyysiä. Kodin ja koulun yhteistyö jaettiin tässä tutkimuksessa neljään orientaatioon yhteistyön taustalla olevan lähtökohdan mukaan. Suurin syy yhteistyön tekemiseen oli lapsen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen. Yhteistyötä pohdittiin myös vanhemman tai opettajan orientaatioista, joissa molemmissa tiedon jakaminen ja vastaanottaminen olivat tärkeitä alateemoja. Yhteistyötä voitiin tarkastella myös yhteisön näkökulmasta. Useimmat vanhemmat toivat esille, ettei koulu suurissa määrin kannusta tai auta vanhempia verkostoitumaan keskenään, vaikka verkostoitumisella nähtiin olevan niin koulun kuin vanhempien näkökulmasta positiivisia vaikutuksia oppilaiden koulutyöhön. Vanhempien osallisuutta tarkasteltiin tutkimuksessa osallistumisen, päätöksenteon ja kuulluksi tulemisen kautta. Suurin osa vanhemmista ei kokenut vaikuttaneensa lapsensa koulunkäyntiin koulun toiminnan suunnittelun kautta, vaan mahdollisuudet vaikuttamiseen löytyivät kotoa. Keskustelut oman lapsen kanssa koulunkäynnistä, kiinnostuksen osoittaminen ja perustarpeiden tyydyttäminen olivat vanhempien mielestä heidän oma tehtävänsä lapsen kouluarjessa. Tutkimuksessa analysoitiin ja vertailtiin myös maaseutu-, taajama- sekä kaupunkikoulujen vanhempien yhteistyön eroja. Taajamakoulujen vanhemmat ja opettajat olivat toisiinsa harvemmin yhteydessä verrattuna maaseutu- ja kaupunkikoulujen vanhempiin ja opettajiin. Maaseudun vanhemmat osallistuivat puolestaan muita vanhempia useampaan erilaiseen yhteistyömuotoon lukuvuoden aikana ja heidän parannusehdotuksensa otettiin kouluisssa positiivisemmin vastaan.fi
dc.format.extent110 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkodin ja koulun yhteistyö
dc.subject.othervanhemmat
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.otherverkostoituminen
dc.subject.otheralakoulu
dc.subject.otherkyläkoulu
dc.titleVanhempien osallisuus ja verkostoituminen kodin ja koulun yhteistyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201301031006
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-01-03T08:47:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoperhe
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoverkostoituminen
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysokyläkoulut
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record