Show simple item record

dc.contributor.authorKadirova, Alina
dc.date.accessioned2012-12-19T08:11:44Z
dc.date.available2012-12-19T08:11:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1240730
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40596
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan venäläisten turistien representointia maakuntalehdessä, Etelä-Saimaassa. Analysoinnin kohteena ovat mediatekstit, tarkemmin sanomalehtien tekstit. Tutkimusaineisto koostuu vuosina 2007–2011 julkaistuista venäläisiä turisteja käsittele-vistä sanomalehtiteksteistä, yhteensä 43 artikkelia. Aineisto kerättiin lehden internet-arkistosta hakusanalla "venäläiset turistit". Genreltään aineisto edustaa online- uutisia. Tutkimus tarkastelee kriittistä diskurssianalyysia apuna käyttäen lehdessä rakentuneita diskursseja ja niiden representaatioita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia representaatioita aineistosta venäläisistä turisteista rakentuvat; millaisin kielellisin keinoin venäläisiä turisteja kuvataan, sekä millainen ideologinen merkitys voidaan representaatioista löytää. Tutkimusmetodina käytetään kriittistä diskurssianalyysiä Norman Faircloughin mukaan. Työn teoriaosuudessa tarkastellaan Norman Faircloughin kehittelemää kolmiulotteista viestintätilanteen analyysimallia. Malli perustuu ajatukseen siitä, että jokaista tekstiä tulisi tulkita kolmiulotteisesti: kiinnittämällä huomiota tekstiin ja sanastoon, tekstin tuottamiseen ja vastaanottamiseen liittyviin käytänteisiin sekä lopulta siihen, millainen on tekstin suhde sitä ympäröivän yhteiskunnan ilmiöihin. Työn taustalla on kriittiseen diskurssintutkimukseen pohjautuva oletus siitä, että media on merkittävä mielipidevai-kuttaja ja sen rakentamat representaatiot yhteiskunnan eri toimijoista vaikuttavat yleisön mielikuviin ja asenteisiin. Työn empiirisessä osassa tarkastellaan millaisia diskursseja venäläisistä turisteista tuotetaan ja tutkitaan diskursseissa luotuja representaatioita. Tarkastelun kohteena on 43 sanomalehtiartikkelia. Kaikkein eniten aineistossa korostuvat taloudellisen hyödyn sekä aktiivisen ostokäyttäytymisen diskurssit. Taloudellisen hyödyn diskurssissa venäläiset nähdään positiivisesta näkökulmasta. Taloudellisen hyödyn korostamisen tarkoituksena on pyrkimys näyttää venäläisiä turisteja positiivisessa valossa. Aineiston pohjalta aktualisoituu myönteinen kuva venäläisistä turisteista. Aineistosta löysimme viisi venäläisten turistien representaatioita. Heitä esitetään: 1) maksukykyisinä asiakkaina, 2) hyvinä ja odotettuina asiakkaina, 3) suomalaisten vasta-kohtina 4) epäluotettavina, uhka- ja riskitekijöinä, 5) työllistäjinä ja merkittävinä tulon-lähteinä. Puhekielisiä ilmaisuja ja metaforaa käytetään runsaasti, mikä tekee tekstistä eläväisen. Venäläisistä turisteista käytetyt nimitykset ovat suurelta osin neutraaleja, mutta yleisesti kirjoittelun sävy on positiivinen.!fi
dc.format.extent64 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isorus
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEtelä-Saimaa
dc.titleReprezentaciâ obraza rossijskogo turista - na materiale tekstov regional'noj gazety "Ètelâ-Sajmaa"
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212193379
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVenäjän kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineRussian Language and Cultureen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2012-12-19T08:11:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi312
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysovenäläiset
dc.subject.ysomatkailijat
dc.subject.ysomediatutkimus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record