Show simple item record

dc.contributor.authorKoskenranta, Riikka
dc.date.accessioned2012-12-12T14:15:31Z
dc.date.available2012-12-12T14:15:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1240256
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40564
dc.description.abstractTämän progradu-tutkielman tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako ikä asennoitumiseen ja motivaatioon ruotsin kielen oppiainetta kohtaan. Lisäksi tarkastellaan muita motivaatioon vaikuttavia tekijöitä suhteessa eri luokka-asteiden oppilaiden motivaatioon. Tutkimusongelmaa tarkastellaan laadullisen poikkileikkaustutkimuksen näkökulmasta, käyttäen myös määrällistä otetta. Tutkimus on luonteeltaan deskriptiivinen; sen tarkoituksena ei siis ole pyrkiä yleistyksiin vaan valottaa sitä, mitä tämä peruskoulun oppilaiden otanta kertoo oppilaiden suhteesta ruotsin kielen oppiaineeseen. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla kyselylomakkeella, jossa on mukana piirustustehtävä. Vastaajat olivat isosta kaupungista Pohjois-Suomesta, kahdesta eri koulusta. Vastaajat olivat 6.-9.luokkalaisia, yhteensä 128 oppilasta. Aihetta taustoitetaan teoriaosiossa, joka on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäiseksitarkastellaan ruotsin kielen historiaa ja kielen nykyasemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kouluissa. Sen jälkeen nostetaan esille keskeisiä asioita motivaatiosta yleensä ja tarkemmin kieltenopiskelun motivaatiosta. Sitten tutustutaan ruotsin kielen opiskelumotivaatiosta tehtyihin uusimpiin tutkimuksiin ja käydään läpi joitain kielten opiskelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Tutkielman tulosten mukaan enemmistö tämän otannan peruskouluoppilaista on positiivisesti asennoitunut ja motivoitunut ruotsin oppiainetta kohtaan ja enemmistöllä on selkeä kuva siitä, miksi ruotsia opiskellaan pakollisena oppiaineena Suomessa. Asennoituminen ja motivaatio ovat negatiivisimpia kahdeksannella luokalla. Asennoitumiseen ja motivaatioon vaikuttavat kohottavasti erityisesti ruotsinkieliset sukulaiset ja ystävät ja kokemus kielitaidon tarpeellisuudesta arjessa. Piirustuksista nousi esille kolme teemaa siitä, mitä oppilaille tulee mieleen ruotsalaisista, suomenruotsalaisista ja Ruotsista: kontaktin kautta opittu tieto, oppikirjoista opittu tieto ja ulkoapäin opittu tieto.fi
dc.format.extent87 sivua
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherruotsin kieli
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otherasennoituminen
dc.subject.othermotivaatioon vaikuttavat tekijät
dc.title"Jos vaikka muutan Ruotsiin tai en tiiä, meen ruotsalaisen kanssa naimisiin" : inställning och motivation gentemot att lära sig svenska hos elever i sjätte, sjunde, åttonde och nionde årskurs
dc.title.alternativeInställning och motivation gentemot att lära sig svenska hos elever i sjätte, sjunde, åttonde och nionde årskurs
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212123336
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2012-12-12T14:15:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoopiskelumotivaatio
dc.subject.ysoyläkoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record