Show simple item record

dc.contributor.authorEloholma, Sanna
dc.contributor.authorKauppila, Elina
dc.date.accessioned2012-11-07T18:56:29Z
dc.date.available2012-11-07T18:56:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1241502
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40188
dc.description.abstractEloholma S. & Kauppila, E. 2012. ”Minä sanoin opettajalle ensin haluaisin löytää työtä jos minä voin” – Maahanmuuttajien kokemuksia MAVA-koulutuksesta. Jyväskylän yliopisto. Pro gradu -tutkielma, 116 s. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten maahanmuuttajien ammatilliseen perusopetukseen valmistava koulutus (MAVA-koulutus) täyttää tavoitteensa kouluttautumisen mahdollistajana ja minkälainen rooli MAVA-koulutuksella on maahanmuuttajien työllistymisessä ja osallisuuden kokemuksen muodostumisessa. Tutkimuskysymyksinä olivat, minkälaisia kokemuksia maahanmuuttajaopiskelijoilla on MAVA-koulutuksesta ja minkälainen merkitys MAVA-koulutuksella on heidän integraatioprosessissaan. MAVA- koulutukseen hakijoiden määrä kasvaa jatkuvasti, ja tarve koulutukselle on suuri. MAVA-koulutuksesta on tehty jonkin verran yleisen tason selvityksiä, mutta laadullista opiskelijoiden näkökulmaa huomioivaa tutkimusta ei ole juurikaan tehty. Tutkimuksen aineisto kerättiin ryhmäkeskustelun ja yksilöhaastattelujen avulla eteläsuomalaisessa MAVA-koulutusta järjestävässä oppilaitoksessa. Ryhmäkeskusteluun ja yksilöhaastatteluihin osallistui kuusi opiskelijaa, jonka lisäksi tutkimuksessa haastateltiin MAVA-koulutuksen ryhmänohjaajaa ja opinto-ohjaajaa. Yksilöhaastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin periaatteita käyttäen. Tulosten tulkinnassa vertailtiin, miten opiskelijoiden tarpeet ja MAVA-koulutuksen tavoitteet kohtaavat ja sen kautta nostettiin ajatuksia MAVA-koulutuksen kehittämiseksi. Samalla tulkittiin, mitkä tekijät MAVAkoulutuksessa edistävät tai vaikeuttavat maahanmuuttajaopiskelijoiden kokonaisvaltaista integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tuloksissa korostui opiskelijoiden halu työllistyä. MAVA-koulutukseen osallistujat ovat suurimmaksi osaksi aikuisia maahanmuuttajia ja monelle opinnot ammattikoulussa eivät ole ensimmäinen vaihtoehto. Tässä kohtaa opiskelijoiden ja MAVA-koulutuksen tavoitteet eivät kohtaa. Työllistymisen viivästymisen voidaan katsoa hidastavan maahanmuuttajien integraatioprosessia, sillä se aiheuttaa opiskelijoissa turhautumista ja negatiivisia tunteita. Toisaalta opiskelijat kokivat kielitaitonsa kehittyneen MAVAkoulutuksessa, mikä puolestaan tukee uuteen kulttuuriin sopeutumista. MAVAkoulutusta tulisi kehittää huomioimaan enemmän aikuisia maahanmuuttajia, joilla on usein jo aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta.
dc.format.extent116 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermaahanmuuttaja
dc.subject.otherMAVA-koulutus
dc.subject.otherintegraatio
dc.subject.otherkoulutus
dc.subject.othertyöllistyminen
dc.subject.otherkielitaito
dc.title"Minä sanoin opettajalle ensin haluaisin löytää työtä jos minä voin" : maahanmuuttajien kokemuksia MAVA-koulutuksesta
dc.title.alternativeMaahanmuuttajien kokemuksia MAVA-koulutuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201211072879
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-11-07T18:56:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysointegraatio
dc.subject.ysokotoutuminen
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysotyöllistyminen
dc.subject.ysokielitaito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record