Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorKinnunen, Anni
dc.date.accessioned2012-10-26T15:23:10Z
dc.date.available2012-10-26T15:23:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1233467
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40114
dc.description.abstractKinnunen, Anni. ”PÄÄSITKÖ KÄRRYILLE?” Ymmärtämisen varmistaminen yläkou-lun matematiikan tunneilla. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yli-opiston kasvatustieteiden laitos, 2012. 70 sivua. Julkaisematon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia keinoja matematiikan aineen-opettajat käyttävät oppilaiden ymmärtämisen varmistamiseen. Tarkastelun kohteena olivat myös keinojen ulottuminen kaikkiin oppilaisiin sekä opettajien omat ajatukset ymmärtämisen varmistamisesta. Tutkimus on osa MUST-projektia, joka tutkii matema-tiikan oppituntien luokkahuonevuorovaikutusta ja käsitteiden opettamista sosiokulttuu-risesta näkökulmasta käsin. Tutkimukseen osallistui kuusi matematiikan aineenopettajaa kahdesta eri yläkoulusta. Aineisto muodostui 30 kuvatusta oppitunnista, jotka analysoitiin keskustelunanalyysiä käyttäen. Oppitunneista valittujen lyhyiden tallenteiden pohjalta opettajat reflektoivat ymmärtämisen varmistamiseen liittyvää toimintaansa stimulated recall -tilaisuuksissa. Nämä keskustelut tallennettiin ja niistä tehdyt litteraatit olivat myös osa aineistoa. Tutkimustulosten mukaan opettajat varmistivat oppilaiden ymmärtämistä sekä suoraan siihen liittyvien kysymysten avulla että epäsuoria keinoja käyttämällä. Epäsuoria ym-märryksen varmistamisen keinoja olivat tarkistuskysymykset, tiedustelukysymykset, itsenäinen työskentely sekä oppilaiden oman ajattelun esille tuomisen mahdollistaminen. Eri keinoja käyttämällä opettajat saivat tietoa erilaisesta ymmärtämisestä: prosedu-raalisesta ja konseptuaalisesta. Käytetyt keinot eivät kuitenkaan ulottuneet kaikkiin op-pilaisiin, vaan niillä saatiin tietoa lähinnä aktiivisimpien oppilaiden ymmärryksen tasosta. Itsenäistä työskentelyä pidettiinkin keskeisenä keinona, sillä sen avulla päästiin käsiksi myös hiljaisimpien oppilaiden muodostamiin käsityksiin. Eri keinojen yhdistäminen ja kaikkien oppilaiden aktivoiminen näyttäisi lisäävän opettajien mahdollisuuksia saada tietoa oppilaiden ymmärtämisestä.
dc.format.extent70 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermatemaattinen käsite
dc.subject.otheryläkoulu
dc.subject.othersosiokulttuurinen näkökulma
dc.subject.otherymmärtäminen
dc.subject.otherkeskustelunanalyysi
dc.title"Pääsitkö kärryille?" : ymmärtämisen varmistaminen yläkoulun matematiikan tunneilla
dc.title.alternativeYmmärtämisen varmistaminen yläkoulun matematiikan tunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210262799
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodKeskustelunanalyysi
dc.date.updated2012-10-26T15:23:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokäsitteet
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysoymmärtäminen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot