Show simple item record

dc.contributor.authorPitkänen, Niina
dc.date.accessioned2012-10-24T07:18:31Z
dc.date.available2012-10-24T07:18:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1233190
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40076
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella uuden työntekijän perehdyttämistä viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkimusaineisto muodostui 15 perehdyttämistä käsittelevästä opas- ja ammattikirjasta sekä viidestä perehdyttämisen asiantuntijan haastattelusta. Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa aineistolähtöistä kuvausta perehdyttämisestä pohtimalla, minkälaisiin teoreettisiin ilmiöihin tutkimuskohde aineistojen perusteella liittyy. Aineistoanalyysissa sovellettiin grounded-teorian koodausperiaatteita. Tutkimuksessa tunnistettiin seuraavia perehdyttämisen tehtäviä: myönteisten mielikuvien luominen, tiedon tarjoaminen sekä tulokkaan rohkaisu oma-aloitteiseen tiedon etsintään, tulokkaan uusiin asioihin tutustuttaminen ja sopeutumisen mahdollistaminen, tulokkaan tukeminen, oppimisen ja perehtymisen mahdollistaminen sekä tulokkaan ja organisaation välisen yhteistyön rakentaminen ja koko työyhteisön kehittyminen. Erityisen merkityksellisiksi vuorovaikutusprosesseiksi perehdyttämisessä havaittiin tulokkaan ja organisaation välisen luottamuksen rakentuminen sekä perehtyjän ja perehdyttäjän epävarmuuden vähentäminen. Tulokkaan sitoutuminen ja sosiaalistuminen nähtiin onnistuneen perehdyttämisen merkkeinä. Tutkimus myös osoitti, että perehdyttäminen lähentelee sosiaalistumisen vaihemallia: perehdyttäminen näyttäisi olevan jatkuva prosessi, joka alkaa jo ennen työsuhteen alkua ja jatkuu läpi työsuhteen henkilöstönkehittämisenä. Yhteenvetona voidaan todeta, että perehdyttäminen on moniulotteinen ilmiö. Perehdyttäminen näyttää toteutuvan tulokkaan, perehdyttäjän ja työyhteisön keskinäisessä viestinnässä sekä yksisuuntaisen tiedonsiirron että erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Perehdyttämistä voidaan kuvata myös perehtymisen ja perehdyttämisen vuoropuheluna, jossa sekä tulokas että organisaatio toimivat perehtyjinä ja perehdyttäjinä. Tutkimustulosten valossa perehdyttämisen käsite alkoikin näyttäytyä problemaattisena ja jatkossa voisi olla tarkoituksenmukaisempaa puhua perehdyttämis- ja perehtymisprosessista. Kokonaisuudessaan tutkimus on lisännyt huomattavalla tavalla teoreettista tietämystä perehdyttämisestä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös organisaatioissa perehdyttämisen suunnittelussa sekä perehdyttämisresurssien uudenlaisessa kohdentamisessa.
dc.format.extent132 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEpävarmuus
dc.subject.otherluottamus
dc.subject.otherperehdyttäminen
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.othersosiaalistuminen
dc.subject.othertyöyhteisö
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.titlePerehdyttäminen viestintäilmiönä : perehdyttämisestä perehdyttämis- ja perehtymisprosessiin
dc.title.alternativePerehdyttämisestä perehdyttämis- ja perehtymisprosessiin
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210242772
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2012-10-24T07:18:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoepävarmuus
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysoperehdyttäminen
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysososialisaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record