Show simple item record

dc.contributor.authorRazgulina-Lytsy, Viktorija
dc.date.accessioned2012-10-19T07:04:49Z
dc.date.available2012-10-19T07:04:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1232896
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40039
dc.description.abstractOppimisprosessi on luonteeltaan enemmänkin sosiaalinen kuin yksilöllinen. Tämä lähestymistapa on hyödyllinen myös aikuisille maahanmuuttajaopiskelijoille, koska sosiokulttuuriseen näkemykseen perustuvassa oppimisympäristössä he oppivat sekä oppiainetta että perehtyvät yhteiskunnan kulttuuriin, johon he sopeutuvat turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä muiden seurassa. Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppiminen on opettajan ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen seuraus, joka tapahtuu opiskelijoiden lähikehityksen vyöhykkeellä (the zone of proximal development, ZPD). Lähikehityksen vyöhyke on oppimisen todellisen kehitystason ja potentiaalisen kehitystason välinen ero. Toisin sanoen sosiaalisen kanssakäymisen seurauksena opettajan tai toisen opiskelijan kanssa, opiskelija vähitellen oppii itse säätelemään omaa toimintaansa. Jotta opiskelija saavuttaisi oman säätelemistasonsa, opettajan antama oikea-aikainen tuki (scaffolding) opiskelijoita ohjaavassa opetuksessa on tärkeä kielen oppimiselle. Luokkaympäristössä oikea-aikainen tuki tarkoittaa opettajan ohjausta, jonka avulla opiskelija vähitellen pystyy itse suorittamaan annetun oppimistehtävän ja rakentamaan vastauksen. Tämä tutkielma pyrki vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) Millaisia strategioita, eli millaisia keinoja ja mihin tarkoituksiin, vieraan kielen opettaja käyttää suunnitteluvaiheessa tavoitteenaan opiskelijoiden oikea-aikainen tukeminen? 2) Miten oikea-aikainen tukemisprosessi toteutuu vieraan kielen opettajan ja opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa opettajajohtoisessa luokkahuoneympäristössä? 3) Millaisia strategioita opettaja käyttää antaessaan opiskelijoille oikea-aikaista tukea? Tutkielma toteutettiin kuvailevana tapaustutkimuksena, johon osallistui 11 aikuista englantia vieraana kielenä opiskelevaa maahanmuuttajaopiskelijaa, jotka opiskelevat ammattiopistossa tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa varten, ja heidän englannin kielen opettajansa. Tutkielman aineistona oli seitsemän kahtena peräkkäisenä päivänä äänitettyä ja videonauhoitettua englannin kielen oppituntia. Niiden lisäksi opettajaa haastateltiin havainnoitujen oppituntien jälkeen ja haastattelu äänitettiin. Haastattelu litteroitiin ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Myös yksi oppitunti valittiin satunnaisesti litterointia ja laadullista vuorovaikutusanalyysia varten. Tulokset osoittivat, että oppituntien suunnittelun edellytyksenä ovat opiskelijoiden tarpeet ja kurssin tavoitteet. Oikea-aikaisen tuen suunnittelu perustuu tehtävien valintaan ja niiden järjestykseen, jossa edellisten tehtävien suorittaminen antaa pohjan seuraavien tehtävien suorittamiseen. Opettajan ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen aikana opettaja käytti useita strategioita antaessaan opiskelijoille oikea-aikaista tukea, ja sen prosessin aikana sekä opettaja että opiskelijat olivat aktiivisia osallistujia. Tulokset myös osoittivat, että antaessaan oikea-aikaista tukea opettaja käytti monipuolisia keinoja erilaisiin tarkoituksiin. Sen lisäksi opettajan käyttämien strategioiden havaittiin muodostavan kokonaisuuden, jossa tuki oli monipuolinen ja joustava opiskelijoiden tarpeiden mukaan ja liiallista tukea vältettiin.
dc.format.extent166 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEFL teaching
dc.subject.othersociocultural theory
dc.subject.otherscaffolding
dc.subject.otheradult immigrant learners
dc.subject.otherscaffolding strategies
dc.subject.otherinterview
dc.subject.otherinteraction analysis
dc.titleScaffolding adult immigrant students in an EFL lesson
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210192732
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2012-10-19T07:04:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysososiokulttuurinen teoria
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record