Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorPienonen, Heidi
dc.date.accessioned2012-10-05T09:38:08Z
dc.date.available2012-10-05T09:38:08Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231791
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39911
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa kartoitettiin siivoojien työhyvinvointia ja työmotivaatiota siivoojien itsensä kokemana, heidän omista näkökulmista käsin. Tutkimuksen painopiste on pyritty pitämään siivoojien työhyvinvointiin ja työmotivaatioon positiivisesti vaikuttavissa tekijöissä, mutta realistisen näkökulman muodostamiseksi esiin nostettiin myös näihin ilmiöihin negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä, joita siivoojat itse toivat säännöllisesti esiin. Siivoojien työhyvinvointia tarkasteltiin tarvehierarkkisesta näkökulmasta käsin, ja työmotivaation tarkasteluun käytettiin autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden käsitteitä, joiden nähdään olevan itsemääräämismotivaatiossa sisäisen motivaation kokemisen kannalta keskeisessä roolissa. Tutkimusmenetelmiä voidaan luonnehtia laadullisiksi. Aineisto kerättiin haastattelemalla siivoojia, ja etukäteen teemoitellut haastattelut toteutettiin fokusryhmittäin niin, että ryhmät muodostuivat siivoojien työnantajasektoreiden mukaisesti. Myös aineiston analyysi toteutettiin mahdollisimman aineistolähtöisesti, kuitenkin huomioiden tutkimuksen teoreettiset viitekehykset. Tutkimustulosten mukaan siivoojien työhyvinvointi muodostuu ja rakentuu kaikille hierarkian tasoille. Minkään näistä tasoista ei voida sanoa olevan työhyvinvoinnin kannalta merkittävin tekijä, mutta varsin selkeästi siivoojat nostivat työhyvinvointiinsa keskeisesti liittyvinä tarpeina esiin sellaisia tekijöitä, joihin heillä itsellään oli jollakin asteella välitöntä vaikutusvaltaa. Tarpeet eivät myöskään muodostuneet hierarkkisesti, vaan paremminkin aktualisoituivat hyvin tilannekohtaisesti. Siivoojien työmotivaatio muodostuu koetusta autonomiasta, pätevyydestä ja yhteenkuuluvuudesta, mitkä kokonaisuutena vaikuttivat positiivisesti työmotivaatioon. Koettu autonomia liittyi erityisesti työn tekniseen suorittamiseen ja osittain myös työn suunnitteluun. Pätevyyskokemukset liittyivät erityisesti työn tarjoamiin haasteisiin sekä kykyyn vastata niihin, ja pätevyys konkretisoitui erityisesti esimiestason toiminnan kautta. Korkeana koettu pätevyys vaikutti myös koettuun autonomiaan positiivisesti. Koettu yhteenkuuluvuus oli siivoojilla suhteellisen vahvalla pohjalla, mikä ilmeni erityisesti horisontaalisten ja vertikaalisten suhteiden avoimuutena ja luottamuksena sekä toimivana ja hyvänä työskentelyilmapiirinä. Korkea yhteenkuuluvuus edisti myös autonomian ja pätevyyden kokemista siivoustyössä.fi
dc.format.extent104 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersiivoustyö
dc.subject.othertyömotivaatio
dc.subject.othertyöhyvinvointi
dc.titlePaskaduunia vai parkettikosmetologiaa? : siivousammatin työhyvinvointi ja työmotivaatio
dc.title.alternativeSiivousammatin työhyvinvointi ja työmotivaatio
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210052613
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.subject.methodLaadullinen tutkimus
dc.date.updated2012-10-05T09:38:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysosiivous
dc.subject.ysosiivoojat
dc.subject.ysotyömotivaatio
dc.subject.ysotyöhyvinvointi


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot