Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorMarkkanen, Martti
dc.contributor.authorLang, Tarja
dc.contributor.authorLillas, Alice
dc.contributor.authorLovio,Maisa
dc.contributor.authorManninen, Jyri
dc.contributor.authorTakatalo, Erkki
dc.contributor.authorKamppi, Päivi
dc.contributor.authorPietiläinen, Ville
dc.contributor.authorSmeds-Nylund, Ann-Sofie
dc.date.accessioned2012-10-05T08:25:32Z
dc.date.available2012-10-05T08:25:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-951-39-4765-1
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231767
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39907
dc.description.abstractKansalaisopistojen oppilaitos- ja ylläpitäjärakenteen arviointi perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen arviointineuvostolle osoittamaan toimeksiantoon. Arviointi raportoidaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osaraportti kohdistui kansalaisopistojen laatu- ja kehittämisavustuksiin sekä ylläpitämislupiin. Tässä toisessa osaraportissa arvioidaan rakenteellisten muutosten, vapaan sivistystyön lakiuudistusten ja oman toiminnan arvioinnin toteutumista kansalaisopistoissa. Raportissa esitetään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1) Millaisia vaikutuksia kansalaisopistojen yhdistymisillä tai muilla rakenteellisilla muutoksilla on kansalaisopistojen palvelujen laatuun, alueelliseen saavutettavuuteen ja asemaan? 2) Miten vapaan sivistystyön lakiin lisätyt koulutustavoitteet ja yhteistyövelvoite toteutuvat kansalaisopistojen toiminnassa? 3) Miten kansalaisopistot toteuttavat vapaan sivistystyön laissa mainittua oman toiminnan arviointivelvoitetta? Kysymyksiin etsittiin vastauksia useilla menetelmillä: Arviointiteemoja koskevista koulutuspoliittisista asiakirjoista, lakiperustasta ja säädöksistä tehtiin sisällönanalyysi. Lisäksi toteutettiin sidosryhmähaastatteluja, kansalaisopistoille osoitettu kysely ja arviointivierailuja.Kansalaisopistoissa toteutetut rakenteelliset muutokset koskevat pääasiassa opistojen yhdistämistä tai ylläpitäjämuutosta. Kansalaisopistojen keskuudessa toteutetuista muutoksista löydetään laadun ja saavutettavuuden kannalta enemmän hyötyjä kuin haittoja. Toteutettujen yhdistymisten mahdollisena haittana on asiakasryhmien eriarvoinen kohtelu. Arviointiryhmä esittää alueellisten ja paikallisten sivistystarpeiden turvaamista yhdistymistilanteissa lainsäädännön uudelleen tarkastelulla. Kansalaisopistot tekevät yhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa, mutta yhteistyö kohdistuu selkeimmin kansalaisopistojen väliseen yhteistyöhön. Merkittävimpiä yhteistyön muotoja ovat pedagoginen, hallinnollinen ja hankeyhteistyö. Arviointiryhmä esittää kansalaisopistojen tukemista ja tasapuolista resursointia kaikissa merkittävissä yhteistyön muodoissa. Arviointiryhmä myös pitää yhteistyötä yhtenä vaihtoehtona pienten kansalaisopistojen yhdistämisille. Vapaan sivistystyön lakiin lisätyt koulutustavoitteet – hyvinvoinnin, monikulttuurisuuden, kansainvälisyyden ja kestävän kehityksen edistäminen – painottuvat vaihtelevasti kansalaisopistojen kurssitarjonnassa. Arviointiryhmä esittää koulutustavoitteiden tukemista kansalaisopistojen yhteisillä kehittämisstrategioilla, joissa alueelliset ja paikalliset erityistarpeet otetaan huomioon. Kansalaisopistojen keskuudessa omaa toimintaa arvioidaan ja kehitetään ensisijaisesti asiakaspalautteen perusteella. Kansalaisopistojen käyttämät arviointimenetelmät vaihtelevat paljon. Arviointiryhmä esittää kansalaisopistojen keskinäisen arviointiyhteistyön ja arviointikäytäntöjen systemaattisuuden lisäämistä.fi
dc.format.extentVerkkoaineisto (85 sivua).
dc.language.isofin
dc.language.isoswe
dc.publisherKoulutuksen arviointineuvosto
dc.publisherKoulutuksen arviointisihteeristö [jakaja]
dc.relation.ispartofseriesKoulutuksen arviointineuvoston julkaisuja
dc.titleKansalaisopistojen oppilaitos- ja ylläpitäjärakenteen arviointi : osaraportti 2 : rakenteellisten muutosten, lakiuudistusten ja oman toiminnan arviointivelvoitteen toteutuminen
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-4765-1
dc.type.dcmitypeTexten
dc.relation.issn1795-0163
dc.relation.numberinseries60
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokansalaisopistot
dc.subject.ysooppilaitokset
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysolainsäädäntö
dc.subject.ysovapaa sivistystyö
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysorakennemuutos
dc.subject.ysokehittämissuunnittelu


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot