Show simple item record

dc.contributor.authorImpivaara, Laura
dc.date.accessioned2012-10-03T11:21:34Z
dc.date.available2012-10-03T11:21:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231620
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39862
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää, kuinka viime vuosikymmeninä yleistynyt henkilöstön ulkoistaminen ja sen mukana tuoma poikkeava organisaatioasetelma näkyy ulkoistettujen työntekijöiden asenteissa työtään kohtaan. Tavoitteena on vastata sellaisiin kysymyksiin kuten: Miten työtekijät kokevat asemansa yrityksessä/organisaatiossaan jossa työskentelevät ja miten se vaikuttaa työn mielekkyyteen, työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon?, sekä minkälaisena työntekijät kokevat ulkoistuspalvelun tarjoavan yrityksen roolin työsuhteessaan? Tämän lisäksi tarkoituksena on myös vertailla ns. perinteisen työsuhteen ja ulkoistetun työsuhteen eroja työmotivaation ja työssä viihtyvyyden kannalta. Tarkoituksena on tarkastella aihetta työelämän ja yhteiskunnan muutosten teorioiden, sekä työtyytyväisyys, motivaatio ja organisaatioteorioiden valossa. Tämän lisäksi tutkimuksen teoriapohjana on käytetty myös taloustieteellistä tutkimusta ulkoistamisesta. Tutkimuksen ensisijaisen aineiston muodostavat sähköiset kyselyhaastattelut, jotka sisälsivät monivalintakysymysten lisäksi myös avoimia kysymyksiä. Kyselyt lähetettiin suomalaisen ulkoistuspalveluita tarjoavan yrityksen ulkoistuskohteissa työskenteleville työntekijöille, joita oli yhteensä n. 50. Tämän lisäksi käytän täydentävänä aineistona eräälle ulkoistetulle työntekijälle tehtyä puolistrukturoitua haastattelua. Kyseinen tutkimus on niin sanottu yhdistelmämenetelmätutkimus, jossa on käytetty niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisia aineistonkeruu- analyysimenetelmiä. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että ulkoistettuja työntekijöitä ei voi käsitellä yhtenäisenä ryhmänä. Aineiston perusteella pystyi muodostamaan kolme asenteiltaan erilaista ryhmää: 1. Ulkoistettuun työsuhteeseensa tyytyväiset 2. Tyytyväiset mutta urallaan eteenpäin pyrkivät eli välivaiheessa olevat työntekijät 3. Ulkoistettuun työsuhteeseensa tyytymättömät työntekijät. Ryhmiä erottaa erityisesti työhön sitoutuminen pitkällä tähtäimellä sekä asenteet ulkoistettua työsuhdetta kohtaan. Ryhmien tunnusmerkkeihin liittyvät myös ikä, elämäntilanne, koulutustausta sekä työyhteisön kohtelu ulkoistettua työntekijää kohtaan.fi
dc.format.extent86 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherepätyypilliset työsuhteet
dc.subject.othertyöelämän joustavuus
dc.subject.otherorganisaatiositoutuminen
dc.titleTyypillisen epätyypilliset työsuhteet ja työntekijät nykyajan joustavissa organisaatioissa : ulkoistettujen työntekijöiden kokemukset työstään ja asemastaan työympäristössään
dc.title.alternativeUlkoistettujen työntekijöiden kokemukset työstään ja asemastaan työympäristössään
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210032574
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-10-03T11:21:34Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysotyösuhde
dc.subject.ysojoustavuus
dc.subject.ysoulkoistaminen
dc.subject.ysotyömotivaatio
dc.subject.ysotyötyytyväisyys
dc.subject.ysositoutuminen
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record