Show simple item record

dc.contributor.authorPöllänen, Katja
dc.date.accessioned2012-10-03T11:01:35Z
dc.date.available2012-10-03T11:01:35Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231617
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39860
dc.description.abstractPro gradu-tutkielmani tarkoitus on tarkastella hajun sosiokulttuurisia merkityksiä jätekeskuksen kontekstissa. Tutkielmani on osa Kansanterveyslaitoksen Ympäristöterveyden osaston monitieteistä projektia, jossa tarkoituksena on selvittää laitosmaisen biojätteen käsittelyn viihtyvyys- ja terveysvaikutuksia lähellä asuville ihmisille. Tarkastelen jätekeskuksen hajun kuvailua sekä yksilön, yhteisön että laajemmin suomalaisen kulttuurin viitekehyksessä. Ensisijaiset tutkimuskysymykset ovat, miten suomalaiset kuvaavat jätekeskuksen hajua ja millaisia kulttuurisia merkityksiä kuvaukset ilmentävät. Toissijaiset tutkimuskysymykseni ovat, onko jätekeskuksen hajulla vaikutuksia lähiympäristön asukkaiden elämään ja ovatko he toimineet jätekeskuksen vuoksi jollain tavoin ja jos ovat, miten. Tarkastelen hajun kuvailun heijastamia merkityksiä sivilisaatiokehityksen, sosialisaation ja deodoratisaation näkökulmista. Tutkimusotteeni on laadullinen, jossa kuitenkin käytän aineiston kvantifiointia apuvälineenä. Tutkimusmenetelmänä käytän Grounded Theoryä sekä aineiston luokittelua. Aineistonani on Kansanterveyslaitoksen toteuttamasta valtakunnallisesta puhelinhaastattelusta kolmen hajun kokemiseen liittyvän kysymyksen avovastaukset. Tarkasteltaessa jätekeskuksen hajun kuvailua yksilötasolla on havaittavissa runsaasti variaatiota, joka kuitenkin asettuu tiettyihin kulttuurisiin rajoihin. Jätekeskuksen hajun kuvailussa voidaan havaita joitakin eroavaisuuksia sukupuolten välillä, iän suhteen, paikkakunnittain sekä eri etäisyyksillä jätekeskuksesta. Sosioekonomisella asemalla tai koulutuksella ei puolestaan ole juurikaan vaikutusta. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että vaikka hajun kuvailussa ei ole vakiintunutta sanastoa, ihmiset eivät jää sanattomiksi. Aineistossa vastaajat jäsensivät hajua muiden aistien ja aistimusten kautta sekä konkreettisten hajun lähteiden, negaatioiden ja apuluokitusten avulla. Tutkielman tekemisen on mahdollistanut Kansanterveyslaitoksen Ympäristöterveyden osasto, josta olen saanut aineiston käyttööni sekä asiantuntevaa tukea tutkielman teon eri vaiheissa. Ohjaajieni erikoistutkija Tapio Litmasen (Jyväskylän yliopisto) ja Pia Verkasalon (Kansanterveyslaitos) lisäksi tutkielman tekemiseen ovat myötävaikuttaneet tutkimusprofessori Aino Nevalainen ja tutkija Marjaleena Aatamila.fi
dc.format.extent73 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherhaju
dc.subject.otheraistit
dc.subject.othergrounded theory
dc.subject.otherkulttuurinen merkityksenanto
dc.subject.othersivilisaatiokehitys
dc.subject.otherdeodoratisaatio
dc.titleHajuton yhteiskunta? : jätekeskuksen hajun sosiokulttuuriset merkitykset
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210032572
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-10-03T11:01:35Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysohaju
dc.subject.ysoaistit
dc.subject.ysohajuaisti
dc.subject.ysogrounded theory
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record