Show simple item record

dc.contributor.authorLindén, Raili
dc.date.accessioned2012-09-28T07:25:05Z
dc.date.available2012-09-28T07:25:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231371
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38674
dc.description.abstractTutkimukseni tarkoituksena on selvittää miten lapsen sosiaalisia riskejä määritellään ja tunnistetaan päivähoidon ja sosiaalityön moniammatillisessa yhteistyössä. Tarkoituksena on valottaa ja vertailla eri ammatillisesta asiantuntijuudesta nousevia kokemuksia sosiaalisista riskeistä yksilötasolla. Tutkimuksessani halusin myös selvittää milloin riskeihin puututaan ja mikä vaikutus on kontekstilla sosiaalisten riskien tunnistamisessa. Lisäksi halusin kuvata riskien määrittelyssä, tunnistamisessa ja puuttumisessa esille nousseita ongelmia ja sitä miten toimijat näkevät yhteistyön tässä yhteydessä muototuvan. Tutkimukseni suoritin laadullisella tutkimusotteella. Tutkimukseni on tapaustutkimus sijoittuen yhdelle paikkakunnalle. Tutkimukseeni osallistui kolme sosiaalityöntekijää ja viisi lastentarhaopettajaa. Tutkimukseeni osallistuneet sosiaalityöntekijät työskentelevät samassa työyhteisössä, sen sijaan lastentarhaopettajat ovat työssä eri päiväkodeissa. Aineistonkeruu tapahtui kevään ja kesän 2009 aikana. Tutkimukseni suoritin yksilöhaastatteluina nauhoittaen kaikki haastattelut digitaaliselle nauhoittimelle. Muodoltaan haastattelut olivat teemahaastatteluja Tutkimukseni mukaan lapsen sosiaalisten riskien määrittely ja tunnistaminen näyttäytyy aineistoni valossa laajaalaisena yhteiskunnallisena ilmiönä. Tästä syystä sosiaalisten riskien määrittely, tunnistaminen ja niihin puuttuminen on haasteellista, ulottuen lapsen huolenpitoon, lapsen yksilöllisiin ominaisuuksiin, perheen yhteiskunnalliseen asemaan ja elämäntapaan. Lapsen sosiaaliset riskit saattavat näyttäytyä eri ammatillisille asiatuntijoille eri tavalla, saaden aikaan joko huolen tai huolettomuuden tunteen. Moniammatillisessa yhteistyössä yhteistyön toimivuuteen vaikuttaa kaikkien siinä toimivien osapuolien antama panos yhteistyön kehittämiseksi tarpeita vastaavaksi. Tutkimukseni tuloksista voidaan päätellä, että lapsen sosiaalisten riskien määrittelyssä ja tunnistamisessa voidaan havaita riskiyhteiskunnalle ominaisia merkkejä. Riskejä havaitaan kaikissa yhteiskuntaluokissa. Yksilöllistyminen ja perinteisen siteiden katkeaminen tuo mukanaan epävarmuuden ja turvautumisen asiantuntijoiden apuun. Samalla yksilöllistyminen synnyttää uusia normiyhteiskunnasta poikkeavia elämäntapoja ja elämäntyylejä.fi
dc.format.extent84 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaaliset riskit
dc.titleLapsen sosiaalisten riskien määrittely ja tunnistaminen päivähoidon ja sosiaalityön moniammatillisessa yhteistyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209282540
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-09-28T07:25:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysovarhainen puuttuminen
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoriskiyhteiskunta
dc.subject.ysoriskit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record