Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLukasczyk, Ulrika
dc.date.accessioned2012-09-19T05:28:04Z
dc.date.available2012-09-19T05:28:04Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1226948
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38569
dc.description.abstractTämän tutkimuksen motiivina oli löytää uusi tapa lähestyä sitä ilmiötä, jota on suomalaisessa viittomakielessä totuttu kutsumaan roolinvaihdoksi. Koska roolinvaihdossa ja referoinnissa on muissa viittomakielissä tehtyjen tutkimusten perusteella kyse ainakin osittain samasta ilmiöstä, otettiin tämän tutkimuksen tehtäväksi tarkastella suomalaisessa viittomakielessä tapahtuvaa referointia kolmen fiktiivisen kertomuksen osalta. Referointia tarkasteltiin suomen kielen referoinnin tutkimuksen tarjoamassa viitekehyksessä. Koska viittomakieliin kuuluu keskeisesti tilankäyttö, tarkasteltiin aineistossa referoinnin lajeista suoran esityksen, epäsuoran esityksen, vapaan suoran esityksen, vapaan epäsuoran esityksen ilmenemistä myös Scott Liddellin mentaalisten tilojen teorian kautta siten, että selvittiin reaalitilan, surrogaattitilan, tokeenitilan ja kuvailevan tilan yhteyttä edellä mainittuihin esityslajeihin. Lisäksi aineistossa tarkasteltiin johtoilmauksia ja niitä keinoja, joilla referaatti merkitään referaatiksi ja niitä piirteitä, joilla konstruoidaan referaattiosan sisältöä sekä johtoilmauksen ja referaattiosan suhdetta kehystämisenä. Tämän tutkimuksen mukaan suomalaisessa viittomakielessä on fiktiivisessä kertomuksessa mahdollista referoida sitä, mitä hahmo kuvitteellisessa maailmassa sanoi, ajatteli, mutta myös mitä tämä teki. Niin puheen, ajatuksen kuin toiminnankin referoinnista löytyi aineistosta esimerkkejä kaikista esityslajeista paitsi epäsuorasta esityksestä. Tilankäyttö osoittautui olennaiseksi tekijäksi viittomakielisen referoinnin tarkastelussa: eri esityslajien tunnistamiseksi ja luokittelemiseksi ei olisi riittänyt deiktisten elementtien ja ekspressiivisten piirteiden tarkastelu, vaan Liddellin mentaalisten tilojen konseptiollakin oli ratkaiseva tehtävä näkökulman määrittelemisessä. Aineistossa käytettiin kolmenlaista johtoilmausta, joista ainakin prototyyppistä johtolausetta ja predikaatitonta johtolausetta voidaan pitää yleensäkin viittomakielissä esiintyvinä tyyppeinä. Kehystämisen kautta tarkasteltuna predikaatittoman johtolauseen vaikutusalaan voi myös sisältyä useampia, eri esityslajejakin edustavia referaattiosia. Johtoilmaus samoin kuin viittojan katseen, pään ja hartialinjan suunnan muutos ovat referaatin referaatiksi merkitsijöinä ulkoisia liittimiä. Dialogipartikkeleilla, toistolla ja muilla hahmolle ominaisilla ilmaisutavoilla; kasvojenilmeillä, katseen, pään ja vartalon suuntautumisella sekä asennolla on puolestaan sisäisinä liittiminä konstruoitu referaattiosassa sisällöllisesti eri asioita.
dc.format.extent128 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermentaaliset tilat
dc.titleSanottua, ajateltua ja tehtyä : referointi kolmessa suomalaisella viittomakielellä tuotetussa fiktiivisessä kertomuksessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209192438
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-09-19T05:28:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosuomalainen viittomakieli
dc.subject.ysoreferointi
dc.subject.ysonäkökulma
dc.subject.ysokertomukset
dc.subject.ysofiktio
dc.subject.ysoilmaisu


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot