Show simple item record

dc.contributor.authorMäki-Tulokas, Esa
dc.date.accessioned2012-09-18T06:38:16Z
dc.date.available2012-09-18T06:38:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1226903
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38561
dc.description.abstractJYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntatieteiden laitos/liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Mäki-Tulokas, Esa: Ammatillisen koulutuksen liikuntakasvatus ammattia tukemassa. Tapaustutkimus Porvoon ammattiopistossa 2012 Pro gradu -tutkielma, 79 s. + liitteet 9 s. Liikuntapedagogiikka 2012 Tutkimus toteutettiin Porvoon ammattiopiston (Amisto) Perämiehentien toimipisteessä tammikuussa 2012. Tutkimukseen osallistui 26 ammatillista opettajaa kymmeneltä eri koulutusohjelmalta sekä toimipisteen kaksi liikunnanopettajaa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitkä ovat eri ammattien fyysiset ominaispiirteet ja tukeeko koulun liikunnan-opetus näiden ominaisuuksien kehittämistä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Porvoon ammattiopiston kanssa, ja tutkimuksen tarkoituksena on kehittää koulun liikunnanope-tusta tulevaisuudessa. Ammatillisten opettajien haastattelut toteutettiin lomakehaastatte-luna, joissa tutkimuksen toteuttaja oli läsnä. Kahta liikunnan opettajaa haastateltiin puo-listrukturoidussa teemahaastattelussa erikseen. Tutkimustuloksissa havaittiin muutamia Porvoon ammattiopiston liikunnanopetuksen kehittämiselle tärkeitä seikkoja. Tulosten mukaan yhtä koulutusohjelmaa lukuun otta-matta jokaisen koulutusohjelman opiskelijoiden fyysiset ominaisuudet heikkenivät kol-mivuotisen koulutuksen aikana. Tutkimuksen perusteella opiskelijoiden kunto ei ollut tulevan ammatin edellyttämällä fyysisellä tasolla opiskelijoiden saapuessa koulutukseen, ja koulutukseen saapuvien opiskelijoiden kunnon katsottiin laskevan vuodesta toiseen. Tutkimus osoitti, että Porvoon ammattiopiston liikunnanopetus ei vastaa alojen haastei-siin, vaan liikuntaa opetetaan samalla tavalla riippumatta opiskelijan ammattialasta. Lähes jokainen ammatillinen opettaja oli sitä mieltä, että pakollisen liikunnan määrää tulisi lisätä, jotta ammateissa vaadittavia fyysisiä ominaisuuksia voitaisiin kehittää alalla vaadittavalle tasolle Saatuihin tutkimustuloksiin perustuen suunnittelin jokaiselle koulutusohjelmalle ehdo-telman siitä, miten liikunnan opetus koulutusohjelmassa tulisi toteuttaa. Pakollisen lii-kunnan tulisi kestää koko ensimmäisen kahden koulutusvuoden ajan, ja sen pitäisi olla pakollista myös täysi-ikäisille opiskelijoille. Tuntien sisällöt pitäisi suunnitella niin, että jokaisen ammattialan haasteisiin vastattaisiin alalle ominaisten fyysisten vaatimusten mukaan. Alalla vaadittavien fyysisten ominaisuuksien kehittämisen lisäksi vastapaino-liikunnan merkitys täytyisi ottaa huomioon ja pitäisi löytää keinoja puuttua tutkimuk-sessa ilmitulleeseen yleisen vireystilan huonontumiseen.
dc.format.extent88 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherPorvoon ammattiopisto
dc.titleAmmatillisen koulutuksen liikuntakasvatus ammattia tukemassa : tapaustutkimus Porvoon ammattiopistossa 2012
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209182423
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2012-09-18T06:38:16Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record