Show simple item record

dc.contributor.authorLehto, Anne
dc.date.accessioned2012-08-27T10:18:42Z
dc.date.available2012-08-27T10:18:42Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1224642
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38393
dc.description.abstractTässä tutkielmassa käsitellään ns. pedagogista paradoksia. Johdantoa seuraavassa pääluvussa esitellään Immanuel Kantin (1724-1804) filosofiaa niiltä osin kuin se liittyy pedagogiseen paradoksiin, sillä Kantin muotoilut pakon ja vapaan tahdon yhdistämisen vaikeudesta ovat muodostuneet paradigmaattisiksi viittauskohteiksi pedagogista paradoksia käsittelevässä keskustelussa. Kolmannessa pääluvussa tuodaan esiin yhteensä viisi eri nykytulkintaa tai näkökulmaa pedagogiseen paradoksiin. Pyrkimyksenä on valottaa, mitä käsitteellä ’pedagoginen paradoksi’ voidaan tarkoittaa. Eri tulkitsijat tarjoavat vastauksiksi erilaisia painotuksia. Pedagoginen paradoksi voi olla eksistentiaalinen muistutus lapsen arvokkuudesta (Lovlie), sosialisaation ylittämistä kasvatuksen myötä (Siljander), vapauden ja pakottavien yhteiskunnallis-kulttuuristen reunaehtojen välinen jännite (Kivelä), spesifi liberaalin yhteiskunnan paradoksi (Uljens) tai näennäinen jännite, joka ratkeaa ymmärtämällä Kantin kasvatusajattelu osana hänen laajempaa soveltavaa etiikkaansa (Louden). Tarkoituksena on esitellä näitä tulkintoja sekä myös arvioida joiltain osin niiden suhdetta Kantin omiin Über Pädagogik -teoksessa esiin tuleviin näkemyksiin. Neljännessä pääluvussa käsitellään valtaa ja auktoriteettia, koska kasvatussuhteen katsotaan aina olevan epäsymmetrinen suhde, jossa kasvattajalla on enemmän valtaa kasvavaan kuin kasvavalla kasvattajaan. Päätännässä kootaan tulkintojen yhtäläisyyksiä ja eroja sekä pohditaan hieman sitä, missä muodossa keskustelua pedagogisesta paradoksista on mielekästä pitää vireillä ja missä mielessä ehkä ei. Työn yhtenä keskeisenä loppupäätelmänä on, että pedagogisen paradoksin ytimestä on edelleen löydettävissä Kantin teoreettisessa filosofiassaan esittämä antinomia vapauden ja luonnonkausaalisuuden välillä, vaikka eräiltä muilta osin pedagogista paradoksia koskeva keskustelu on etääntynyt suhteellisen kauas Kantin näkemyksistä. Esimerkiksi Kivelän tulkinta pedagogisesta paradoksista on siinä mielessä irronnut Kantin ajattelusta, että Kivelä ei jaa Kantin moraalifilosofisia näkemyksiä. Tällöin kasvattaminen näyttäytyy Kivelällä huomattavasti paradoksaalisempana toimintana kuin Kantilla. Myöskään pragmaattisessa muodossaan ymmärrettynä pedagoginen paradoksi ei ratkea. Näin siksi, että ei ole olemassa mitään universaalisti pätevää mekaanista vastausta pakottamisen (ohjauksen) ja vapauden oikeasta suhteesta partikulaarissa kasvatustilanteessa tai –suhteessa ylipäätään.
dc.format.extent78 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKant, Immanuel
dc.subject.otherpedagoginen paradoksi
dc.titleVoiko vapauteen pakottaa? : tulkintoja pedagogisesta paradoksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208272255
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2012-08-27T10:18:42Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysokasvatusfilosofia
dc.subject.ysovapaus
dc.subject.ysoauktoriteetti
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysoparadoksit
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record