Show simple item record

dc.contributor.authorMäkelä, Kasper
dc.contributor.authorHirvensalo, Mirja
dc.contributor.authorPalomäki, Sanna
dc.contributor.authorHerva, Heikki
dc.contributor.authorLaakso, Lauri
dc.date.accessioned2012-08-08T07:51:33Z
dc.date.available2012-08-08T07:51:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationMäkelä, K., Hirvensalo, M., Palomäki, S., Herva, H., & Laakso, L. (2012). Liikunnanopettajaksi vuosina 1984 - 2004 valmistuneiden työtyytyväisyys. Liikunta & Tiede, 49 (1), 67-74. Retrieved from http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2012/1/tutkimusartikkelit
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38268
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liikunnanopettajiksi vuosina 1984–2004 valmistuneiden työtyytyväisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 621 liikunnanopettajan ammatissa toimivaa henkilöä (naisia 326, miehiä 295). Tutkimus suoritettiin strukturoiduilla kyselylomakkeilla vastavalmistuneille liikunnanopettajille vuonna 2008 sekä kokeneemmille liikunnanopettajille vuonna 2009. Tutkimusaineiston analysointiin käytettiin t-testiä sekä yksi- ja kaksisuuntaista varianssianalyysia. Pääkomponenttianalyysinn avulla työtyytyväisyyttä muodostavat tekijät luokiteltiin kuuteen eri komponenttiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että 80 prosenttia liikunnanopettajista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työhönsä. Erittäin tyytymättömien nosuus oli hyvin pieni. Parasta liikunnanopettajan työssä olivat hyvät kollegat ja mukavat oppilaat. Tyytymättömyyttä aiheuttivat kiire, oppilaiden huono motivaatio ja häiriökäyttäytyminen. Iällä ja sukupuolella havaittiin olevan yhdysvaikutusta (p=0,05). Miesten 49–54-vuotiaiden (p=0,003) ja 50–54-vuotiaiden (p= 0,030) ikäryhmät olivat muita miehiä ja naisten eri ikäryhmiä tyytyväisempiä työhönsä. Miehet olivat naisia tyytyväisempiä työaikojen organisointiin,koulun johtamistapaan, mahdollisuuksiin vaikuttaa työtehtäviin,opetusryhmien kokoon ja opetustuntien määrään (p<0,001–0,048).Ikäryhmittäin vertailtaessa havaittiin, että vanhimmat liikunnanopettajat (55–59-, ja yli 60-vuotiaat) olivat muita tyytyväisempiä yhteistyöhön kunnan liikuntatoimen kanssa (p=0,003). Työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä muodostuivat pääkomponentit: työilmapiiri koulussa, opetustilat, yhteistyö eri tahojen kanssa, työn johtaminen, työn organisointi ja oma ammattitaito. Pääkomponentteja vertailtaessa havaittiin, että naiset olivat miehiä tyytyväisempiä omaan ammattitaitoon (p=0,046) ja miehet opetuksen´organisointiin (p=0,040)fi
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen Seura
dc.relation.ispartofseriesLiikunta & Tiede
dc.relation.urihttp://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2012/1
dc.subject.otherphysical educationen
dc.subject.otherteachersen
dc.subject.otherjob satisfactionen
dc.subject.otherjob descriptionen
dc.subject.otherliikunnanopettajatfi
dc.subject.othertyötyytyväisyysfi
dc.subject.othertyönkuvafi
dc.titleLiikunnanopettajaksi vuosina 1984 - 2004 valmistuneiden työtyytyväisyys
dc.typeArticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208082135
dc.contributor.laitosLiikuntatieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.relation.issn0358-7010
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Liikuntatieteellinen seura
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record