Show simple item record

dc.contributor.authorLatonen, Elina
dc.contributor.authorPajunoja, Tea
dc.date.accessioned2012-05-18T08:05:48Z
dc.date.available2012-05-18T08:05:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1216835
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37858
dc.description.abstractLatonen, E. & Pajunoja, T. 2012. Liikkuvatko oppilaat välitunneilla? Liikkuva koulu- hankkeessa mukana olleiden 4.- 9. luokkalaisten oppilaiden fyysinen aktiivisuus. Liikunta-pedagogiikan pro gradu- tutkielma, 89s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 4.-9. luokkalaisten tyttöjen ja poikien, ala- ja ylä-koululaisten sekä kaupunki- ja maaseutukoulujen oppilaiden välitunnin viettopaikkaa ja fyysisen aktiivisuuden määrää välitunneilla. Lisäksi tarkastelimme koulun ulkopuolisen liikunnan yhteyttä välituntiliikuntaan, sukupuoleen, luokka-asteeseen ja asuinpaikkaan. Käytimme tutkimusaineistona Liikkuva koulu-hankkeesta saatua aineistoa, jotka kerättiin 4.-9. luokkien oppilailta syyslukukaudella 2010. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1648 oppilasta yhteensä 14:sta eri koulusta. Aineistossamme oli mukana 7 alakoulua ja 7 yläkou-lua eri puolelta Suomea. Käytimme aineistoin tilastolliseen analysointiin IBM SPSS Statis-tics 19 ohjelmaa. Välituntitoimintojen yhteyksiä tarkastelimme Spearmanin järjestyskorre-laatiokertoimen, frekvenssitaulukoiden, ristiintaulukointien, t-testin sekä Mann Whitneyn U-testin avulla. Kyselyistä saamiemme tulosten perusteella pojat olivat aktiivisempia välituntiliikkujia, kuin tytöt, jotka pääsääntöisesti istuivat ja seisoskelivat välitunneilla. Luokkatasojen vertailussa alakouluikäiset oppilaat olivat yläkouluikäisiä aktiivisempia liikkumaan välitunneilla. Välituntiaktiivisuus väheni selvästi ylemmille luokkatasoille siirryttäessä. Kaupungeissa ja maaseuduilla asuvien oppilaiden välituntitoiminnoissa oli tutkimuksemme mukaan tilastol-lisesti merkitseviä eroja. Maaseudulla oppilaat olivat hieman kaupunkikoulujen oppilaita aktiivisempia välituntiliikunnassa. Koulun ulkopuolella tapahtuvassa liikkumisessa oli eroja tyttöjen ja poikien välillä. Vapaa-ajalla pojat olivat aktiivisempia ja liikkuivat tyttöjä useammin. Eroja löytyi tutkimuksemme mukaan myös ala- ja yläkoulujen välillä, sillä lii-kunnan harrastaminen väheni jyrkästi ikävuosien 11–15 välillä, eli 5.-luokalta 8.-luokalle siirryttäessä Tutkimuksestamme saatujen tulosten mukaan kaupunkien ja maaseutujen oppi-laiden liikkuminen koulun ulkopuolella ei eronnut toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Kaiken kaikkiaan koulun ulkopuolella aktiivisesti liikkuvat oppilaat olivat aktiivisempia välituntiliikkujia verrattuna vähän koulun ulkopuolella liikkuviin oppilaisiin.
dc.format.extent89 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherVälitunti
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherkoulun ulkopuolinen liikunta
dc.subject.othersukupuoli
dc.subject.otherluokka-aste
dc.subject.otherasuinpaikka
dc.titleLiikkuvatko oppilaat välitunneilla? : Liikkuva koulu- hankkeessa mukana olleiden 4.-9. luokkalaisten oppilaiden välituntiaktiivisuus
dc.title.alternativeLiikkuva koulu- hankkeessa mukana olleiden 4.-9. luokkalaisten oppilaiden välituntiaktiivisuus
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205181682
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2012-05-18T08:05:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysovälitunnit
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysovapaa-aika
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoasuinpaikat
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record