Show simple item record

dc.contributor.authorWirpi, Riikka
dc.date.accessioned2012-04-20T12:52:07Z
dc.date.available2012-04-20T12:52:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1198614
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37711
dc.description.abstractTyöyhteisöviestintä on merkittävä tekijä niin yksittäisen työntekijän kuin koko organisaation hyvinvoinnin kannalta. Toimiessaan hyvin se parantaa työntekijöiden motivaatiota, vaikuttamismahdollisuuksia, sitoutuneisuutta ja innostuneisuutta sekä koettua ilmapiiriä (esim. Baard, Deci & Ryan 2004, 2061; Koskinen 2003; 75–76). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin erään teollisuuden pienyrityksen työyhteisöviestintää. Tutkimus tehtiin tuotannossa työskentelevien työntekijöiden näkökulmasta, joten heidän mielipiteitään ja toiveitaan selvitettiin. Aihetta lähestyttiin kahden tutkimuskysymyksen avulla: 1) millainen on tutkimuksen kohdeorganisaation esimiesten ja alaisten välinen suhde, sekä 2) millaista on tutkimuksen kohdeorganisaation työyhteisöviestintä työntekijöiden näkökulmasta. Toinen tutkimuskysymys jakaantui seuraaviin alakysymyksiin: miten työyhteisöviestinnän eri sisältöjä koskeva viestintä työntekijöiden mielestä toimii, miten työntekijät toivovat työyhteisöviestinnän järjestettävän, sekä miten vastavuoroiseksi työntekijät kokevat työyhteisöviestinnän. Tutkimusaineisto kerättiin sekä määrällistä että laadullista menetelmää käyttäen. Metodeina olivat strukturoitu kysely sekä ryhmähaastattelu. Tulokset osoittivat, että työntekijät olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä organisaationsa työyhteisöviestintään. Erityisen hyviksi voitiin todeta työntekijöiden ja esimiesten väliset suhteet. Eniten ongelmia koettiin ilmenevän häiriötilanteita ja tuotemuutoksia koskevassa viestinnässä. Työntekijät toivoivat voivansa osallistua työtään koskevaan päätöksentekoon nykyistä enemmän. Tutkimus osoitti, että työyhteisöviestinnän kohentaminen ei välttämättä vaadi suuria henkisiä eikä taloudellisia ponnisteluja, vaan ennen kaikkea oikeisiin asioihin puuttumista. Tutkimuksen kohdeorganisaatiolle annettiin tuloksiin perustuen suosituksia työyhteisöviestintänsä kehittämiseen.
dc.format.extent93 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherjohtamisviestintä
dc.titleKuunnellaan ja tullaan kuulluksi : tutkimus teollisuusorganisaation työyhteisöviestinnästä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201204201561
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2012-04-20T12:52:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.subject.ysosisäinen tiedotus
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoviestintä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record