Show simple item record

dc.contributor.authorSavolainen, Mikko
dc.date.accessioned2012-02-22T14:39:17Z
dc.date.available2012-02-22T14:39:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1194685
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37437
dc.description.abstractHäiriötiedottaminen on lakisääteinen osa teleyritysten toimintaa Suomessa. Lain mukaan käyttäjiä on tiedotettava, mikäli viestintäverkon tai -palvelun vika- tai häiriötilanne estää sen toiminnan tai häiritsee sitä merkittävästi. Suomessa Viestintävirasto valvoo näiden viestintäverkkojen ja -palveluiden teknistä toimivuutta ja toimii Suomen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alla. Viestintävirasto edellyttää, että teleyritysten on vuoden 2013 loppuun mennessä tiedotettava käyttäjiä Internetissä karttaesityksenä kyseisistä viestintäverkkonsa tai -palvelunsa vioista ja häiriöistä. Tämä määräys johtuu siitä, että Viestintävirasto suunnittelee uutta paikkatietojärjestelmää, johon kootaan kaikkien teleyri-tysten häiriötiedot. Tutkimuksen toimeksiantajayritys suunnittelee uutta karttatyökalua laajakaistaverkon häiriötiedottamiseen Internetissä. Häiriökartan tavoitteena on täyttää lain ja Viestintäviraston velvoitteet sekä auttaa vähentämään yrityksen asiakaspalveluun tulevia yhteydenottoja. Tämän tutkielman tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää miten häiriötietoa tulisi esittää asiakkaille karttapohjalla, jottei heidän tarvitsisi ottaa yhteyttä yrityksen asiakaspalveluun. Kartalla häiriötietoa tullaan esittämään tiedotteen muodossa. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda häiriökartalle käyttötapaukset ja malli häiriötiedon esittämiseksi. Tätä aihetta tutkitaan yhteisötiedottamisen ja häiriö- sekä kriisitiedottamisen näkökulmasta. Vastauksia tutkimusongelmaan haetaan kirjallisuuskatsauksen ja osallistuvan havainnoinnin avulla. Tutkija toimii osana häiriökartan suunnittelusta vastaavaa projektiryhmää. Kerätyn aineiston tarkastelussa keskitytään toimeksiantajan määrittelemiin tutkimuksen painopisteisiin eli käytettävyyteen ja käyttökokemukseen sekä laatuun ja tietosisältöön. Tutkimuksen tuloksina selviää, että asiakkaat haluavat nähdä tiedotteesta heti tärkeimmän. Sama koskee myös kartalla esitettävää tietoa. Viestinnän prosessissa kartta toimii tiedotuskanavana, joten kartan käytettävyys ja käyttökokemus sekä laatu ja tietosisältö vaikuttavat olennaisesti siihen miten viestit välittyvät yritykseltä asiakkaalle. Kartalla esitettävän tiedon avulla pyritään vaikuttamaan käyttäjän tulkinnan aiheuttamaan reaktioon. Näin ollen tiedon esittämisen tulee olla selkeää, johdonmukaista ja välttää liian teknistä sanastoa.
dc.format.extent119 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheryhteisöviestintä
dc.subject.otherteleyrityksen häiriötiedottaminen
dc.subject.otherpaikkatietojärjestelmä
dc.subject.otherkäyttötapaukset
dc.subject.othervaatimusmäärittely
dc.titleAsiakastiedottamisen kehittäminen Internetissä : case häiriökartta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201202221248
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2012-02-22T14:39:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.subject.ysohäiriöt
dc.subject.ysopaikkatietojärjestelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record