Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorRantanen, Nina
dc.date.accessioned2012-02-09T08:40:02Z
dc.date.available2012-02-09T08:40:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1193647
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37345
dc.description.abstractLasten läheissuhteissa on tapahtunut monia muutoksia, joiden merkityksiä lasten omasta näkökulmasta on kuitenkin tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa lasten läheissuhteiden tarkastelun teoreettinen perusta on lapsuuden sosiologiassa. Lapsille annettiin mahdollisuus määritellä oma perheensä ja kuvailla läheissuhteisiin, erityisesti perhesuhteisiin, liittyviä ulottuvuuksia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten lapset määrittelevät ja kuvailevat läheissuhteitaan, miten arjen vuorovaikutus ja tunteet näkyvät lasten perhesuhteissa, ja millaisina lasten perhesuhteet näyttäytyvät lasten toimijuuden ja osallisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa oli mukana 14 iältään 11–12-vuotiasta lasta, joista puolet oli tyttöjä ja puolet poikia. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluiden, sosiaalisten verkostokarttojen ja kännykkäpäiväkirjan avulla. Analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Lapset kuvailivat läheissuhteitaan moninaisesti ja yksilöllisesti. Lasten läheissuhteiden määrittelyyn vaikuttivat keskeisesti arjen tapahtumat ja läheisyyden kokemukset. Yhdessä perheenjäsenten ja muiden läheisten kanssa vietetty aika oli lapsille tärkeää. Läheissuhteet eivät rajoittuneet pelkästään perhesuhteisiin, mutta perhesuhteilla oli kuitenkin keskeisin merkitys lasten elämässä. Niitä tarkasteltiin lähemmin vuorovaikutuksen ja tunteiden kautta. Perhesuhteiden arki oli monivivahteista myönteisten ja kielteisten tunteiden välillä tasapainottelua, mutta myös tasaisuutta ja rutiinien ylläpitämistä. Myönteiset ja kielteiset tunteet vaihtelivat lasten arjessa kiintymyksen ja ristiriitojen muodossa. Lasten toimijuus ja osallisuus näyttäytyi moniulotteisesti perheen arjessa päätöksen teossa, huolenpidossa perheenjäseniä kohtaan sekä itsenäisyyden arvostamisena ja harjoitteluna kotona ja kodin ulkopuolella. Vanhemmat säätelivät ja rajoittivat lasten toimijuutta ja osallisuutta monin tavoin, mutta pääosin lapsilla oli riittävät ja oikeudenmukaiset mahdollisuudet niiden toteuttamiseen. Relationaalisuus ja autonomisuus kietoutuivat lasten perhesuhteissa toisiinsa: läheissuhteiden kautta lapset saivat tärkeitä läheisyyden, huolenpidon ja yhteenkuuluvuudentunteen kokemuksia, mutta myös oman toimijuuden ja osallisuuden mahdollisuudet olivat lapsille tärkeitä.
dc.format.extent125 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherläheissuhteet
dc.subject.otherlapset
dc.subject.otherarki
dc.subject.otherperhesuhteet
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.title"Ne kaikki tekkee minut onnelliseksi, että ne on siellä" : läheissuhteet lasten arjen kokemuksena
dc.title.alternativeLäheissuhteet lasten arjen kokemuksena
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201202091153
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2012-02-09T08:40:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysoperhesuhteet
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysovuorovaikutus


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot