Show simple item record

dc.contributor.authorBister, Markus
dc.contributor.authorJouppila, Mari
dc.date.accessioned2012-01-26T18:38:40Z
dc.date.available2012-01-26T18:38:40Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1193192
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37261
dc.description.abstractBister Markus & Jouppila Mari. 2011. Kuntotestisovellusten luotettavuustarkastelu osana Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmää. Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, 103s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuuden uuden kuntotestiosion luotettavuutta. Testiosiot ovat osa Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteellisen tiedekunnan pro-jektin Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän mittauspatteristoa. Tutkimuksessa tutkitut osiot mittaavat voimaa (Curl-up, sovellettu käsipainonnosto), motorisia perustai-toja (flamingoseisonta, heitto-kiinniotto -yhdistelmä), nopeutta (8-juoksu) sekä liikku-vuutta (6-osainen liikkuvuustesti). Tutkimuksen kohteena olivat yhden alakoulun viidesluokkalaiset ja yhden yläkoulun kahdeksasluokkalaiset oppilaat (N = 60). Molemmat koulut sijaitsevat Jyväskylässä. Tes-tiosioiden luotettavuutta tutkittiin mittaus-uusintamittaus luotettavuusarvioinnin avulla. Aineisto kerättiin kahden viikon välein suoritetuilla mittauksilla tammi- maaliskuun aikana vuonna 2011. Aineisto analysoitiin tilastollisesti PASW Statistics 18 ohjelman avulla. Testiosioiden luotettavuutta tarkastelimme Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen sekä T-testin avulla. Muuttujina analyyseissä olivat sukupuoli ja luokka-aste. Tutkimustulokset osoittivat voimaa, nopeutta ja motorisia perustaitoja mittaavien osioiden olevan luotettavia. Liikkuvuutta mittaavat osiot olivat luotettavia lukuun ottamatta olkapään liikkuvuustesti vaihtoehto 2:ta. Koko aineistossa olkapään liikkuvuustestin (vaihtoehto 2) alku- ja uusintamittausten tulokset korreloivat keskenään vain heikosti. Kaikissa testeissä oli kuitenkin havaittavissa pieniä vaihteluita sukupuolten sekä luokka-asteiden välillä. Tutkimuksessa saatujen tulosten sekä tutkimuksen aikaisten havaintojen perusteella testiosiot muokattiin laajempaa pilotointia varten. Pyrkimyksenä oli varmistaa kehitettyjen mittausosioiden luotettavuus 5- ja 8-luokkalaisten toimintakyvyn mittaami-sessa.
dc.format.extent103 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKuntotestaus
dc.subject.otherfyysinen toimintakyky
dc.subject.otherlapset
dc.subject.othernuoret
dc.subject.otherkoulu
dc.titleKuntotestisovellusten luotettavuustarkastelu osana fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmää
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201201261079
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2012-01-26T18:38:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokuntotestit
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysofyysinen kunto
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record