Show simple item record

dc.contributor.authorKoponen, Jonna
dc.contributor.authorPyörälä, Eeva
dc.contributor.authorIsotalus, Pekka
dc.date.accessioned2012-01-18T12:51:20Z
dc.date.available2012-01-18T12:51:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationKoponen, J., Pyörälä, E. & Isotalus, P. (2011). "On tärkeää kuunnella potilasta tarkkaan ja myös osoittaa se" : lääketieteen opiskelijoiden itsearvioidut oppimistulokset kolmessa ryhmässä. <em>Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2011</em>, 2011, 7-24. <a href="http://prologos.fi/prologi/index.php?page=vuosikirjat">http://prologos.fi/prologi/index.php?page=vuosikirjat</a>
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37220
dc.description.abstractLääkärin ammatissa tarvitaan ammatillisten tietojen ja kliinisten taitojen hallinnan ohella vuorovaikutusosaamista, jota voidaan kehittää vuorovaikutuskoulutuksen avulla. Tässä tutkimuksessa1 kuvataan ja verrataan puheviestinnän opetuskokeiluun osallistuneiden lääketieteen toisen vuosikurssin opiskelijoiden (N = 132) itsearvioituja oppimistuloksia kolmessa ryhmässä. Opetuskokeilussa opiskelijat jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään, joissa käytettiin erilaisia oppimismenetelmiä. Ryhmässä A (n = 43) oppimismenetelmänä oli työpajateatteri, ryhmässä B (n = 44) simuloidut potilaat, ja ryhmässä C (n = 45) roolipeli. Tutkimusmenetelmänä oli kyselylomake. Analysointimenetelminä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä ja tapausten välisen vertailun menetelmää. Analyysin tuloksena muodostui viisi teemaa, jotka kuvaavat opiskelijoiden itsearvioituja oppimistuloksia: 1) vuorovaikutustaitojen oppiminen, 2) vuorovaikutusosaamisesta tiedostuminen, 3) tiedollinen oppiminen, 4) potilaskeskeisyyden oppiminen sekä 5) ei oppinut uutta. Tulosten tarkastelu osoitti, että opiskelijat itsearvioivat oppineensa hyvin samansuuntaisia asioita kaikissa ryhmissä. Suurin ero ryhmien välillä liittyi potilaskeskeisyyden oppimiseen, jota koettiin opitun eniten ryhmässä, jossa käytettiin oppimismenetelmänä työpajateatteria. Tulosten perusteella voidaan todeta, että opetuksen tavoitteet saavutettiin hyvin.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherPrologos ry
dc.relation.ispartofseriesPrologi : puheviestinnän vuosikirja
dc.relation.urihttp://prologos.fi/prologi/index.php?page=vuosikirjat
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheritsearviointifi
dc.subject.otherlääketieteen opiskelijatfi
dc.subject.otheroppimistuloksetfi
dc.subject.othervuorovaikutuskoulutusfi
dc.title"On tärkeää kuunnella potilasta tarkkaan ja myös osoittaa se" : lääketieteen opiskelijoiden itsearvioidut oppimistulokset kolmessa ryhmässä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201201181039
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.relation.issn1795-7613
dc.relation.volume2010
dc.rights.copyright© Kirjoittajat ja Prologos ry
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright