Show simple item record

dc.contributor.authorPyökkimies, Irma-Liisa
dc.date.accessioned2011-11-09T09:21:12Z
dc.date.available2011-11-09T09:21:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1188347
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36922
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää monikulttuurisessa työympäristössä toimivien asioimistulkkien käsityksiä ja kokemuksia heidän tulkkaustilanteissa kohtaamistaan viestintähaasteista. Asioimistulkkaus on viranomaisen tai yksityisen tahon ja maahanmuuttaja-asiakkaan välisen asioimisdialogin tulkkausta. Tutkielmassa pyrittiin selvittämään millaista viestintäosaamista tulkeilta heidän käsityksensä mukaan edellytetään, millaisia viestinnän haasteita asioimistulkit tunnistavat tulkkaustilanteissa, ja miten tulkkaustilanteeseen osallistuvan viranomaisen ja toisaalta maahanmuuttaja-asiakkaan viestintäkäyttäytyminen tulkkien kokemuksen mukaan vaikuttaa tulkkaustilanteen vuorovaikutukseen. Tutkimuskohdetta lähestyttiin laadullisesti ja menetelmänä käytettiin haastattelua, jossa on piirteitä respondenttihaastattelusta ja teemahaastattelusta. Tutkimusta varten haastateltiin 11 Keski-Suomen tulkkikeskuksen asioimistulkkia keväällä 2011. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kielitaidon lisäksi motivaatio jatkuvaan kehittymiseen, tulkkien ammattieettisten sääntöjen tunteminen ja noudattaminen sekä kontekstiherkkyys ja kokemus aidoista tulkkaustilanteista ovat asioimistulkin viestintäosaamisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä. Merkittävimpinä haasteina viestintäosaamiselleen haastatellut tulkit kuvailivat kulttuurienvälisen viestinnän asettamia haasteita tulkkaustilanteissa, etätulkkaukseen liittyviä haasteita sekä tulkkeihin kohdistuvia odotuksia. Tulkit kuvasivat myös tulkkaustilanteiden ryhmäviestintää ja tulkin roolia suhteessa muihin tulkkaustilanteen osanottajiin sekä asioimistulkkaustilanteisiin osallistuvien kesken annettavan palautteen merkitystä heidän työnsä kannalta. Tutkielman lopuksi esitetään asioimistulkkien viestintäosaamista esittävä kuvio.
dc.format.extent81 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAsioimistulkit
dc.subject.otherasioimistulkkaus
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.otherviestinnän haasteet
dc.subject.otherviestintäosaaminen
dc.titleAsioimistulkkien viestintähaasteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011110911650
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2011-11-09T09:21:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysotulkit
dc.subject.ysotulkkaus
dc.subject.ysoasioimistulkkaus
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysohaasteet (ongelmat)
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysohaasteet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record