Show simple item record

dc.contributor.authorHämäläinen-Myllymäki, Kati
dc.date.accessioned2011-10-05T07:38:19Z
dc.date.available2011-10-05T07:38:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1184756
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36757
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää soveltuuko kuuden minuutin kävelytesti mittaamaan työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysistä kuntoa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kuntoutujien mielikuvia kuuden minuutin kävelytestistä fyysisen kunnon mittarina ja liikuntamuutosten tukijana. Tutkimus toteutettiin vuonna 2009 kuudella Suomen Diabetesliiton järjestämällä työikäisten, tyypin 2 diabeetikoiden kuntoutuskurssilla. Yhteensä tutkimukseen osallistui 78 koehenkilöä, joista oli 42 naista ja 36 miestä. Tutkimusaineisto muodostui työikäisten, tyypin 2 diabeetikoiden kuuden minuutin kävelytesteistä sekä demografisista mittauksista ensimmäisellä ja toisella kuntoutusjaksolla. Mittauksiin liittyi kyselylomake kuntoutujien mielikuvista kuuden minuutin kävelytestistä loppumittauksen jälkeen, joita palautui 74 kappaletta. Kuuden minuutin kävelytestit ja kyselylomakkeet analysoitiin ristiintaulukoimalla, t-testillä sekä testaamalla tilastollinen merkitsevyys 2 -testillä. MANOVA:lla testattiin iän, sukupuolen ja kävelymatkojen keskiarvoerojen välistä merkittävyyttä. Varianssien yhtäsuuruutta testattiin Levenen testillä. Kyselylomakkeen kaksi avointa kysymystä analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Kuntoutujien(n=67) kävelymatka erosi alkumittauksen 525,2 m:stä (SD±81,6) loppumittauksen 570,6 m:iin (SD±101,5), erotus 45,1 m (SD±78,3) oli tilastollisesti merkitsevä (p<,05). Iällä ja painolla ei ollut yhteyttä toteutuneeseen kävelymatkaan, mutta loppumittauksessa miehet paransivat kävelymatkaa naisia enemmän. Kävelymatkan tavoitearvo piteni, paino, painoindeksi ja vyötärön ympärykset pienenivät alkumittauksesta loppumittaukseen ja muutokset olivat tilastollisesti merkitseviä. Mielikuvat kuuden minuutin kävelytestistä eivät eronneet sukupuolittain. Kuntoutujat kokivat kuuden minuutin kävelytestin mielekkääksi ja helpoksi tavaksi testata omaa fyysistä kuntoa sekä seurata sen kehittymistä ja suunnitella omaa liikuntaohjelmaansa. Jatkossa haasteena on tavoittaa useampi työikäinen tyypin 2 diabeetikko, jotta kuuden minuutin kävelytestistä muodostuisi luotettava ja tunnettu mittari tämän potilasryhmän fyysisen kunnon mittaukseen ja liikuntaneuvonnan työkaluksi.
dc.format.extent49 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkuuden minuutin kävelytesti
dc.subject.othertyypin 2diabetes
dc.subject.otherliikuntaneuvonta
dc.subject.otherfyysinen kunto
dc.titleKuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon mittauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011100511499
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2011-10-05T07:38:19Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysokävelytesti
dc.subject.ysodiabetes
dc.subject.ysoaikuistyypin diabetes
dc.subject.ysoliikuntaneuvonta
dc.subject.ysofyysinen kunto
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record