Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorHämäläinen, Sirpa
dc.date.accessioned2011-05-27T08:06:28Z
dc.date.available2011-05-27T08:06:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1159317
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27084
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin työyhteisön sisäistä viestintää organisaation muutostilanteessa. Tutkimuskohde oli uusi yksikkö, joka kuuluu moniammatilliseen koulutusorganisaatioon. Tutkimuksella selvitettiin tiedonkulun toimivuutta yksikössä ja sen organisaation sisäisten yhteistyökumppaneiden kesken. Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kysymyksiin missä määrin organisaatiossa koetaan saatavan tietoa, miten tiedonkulun koetaan toimivan organisaatiossa tutkimuksen tekohetkellä ja mitä tiedonkulun keinoja tai välineitä käytetään nyt ja mitä haluttaisiin käytettävän tästä eteenpäin. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, jossa oli sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä ja se analysoitiin niin määrällisellä kuin laadullisella menetelmällä. Suljetuissa kysymyksissä oli valinnaisia vastausvaihtoehtoja ja Likert-asteikollisia väittämiä. Määrällisessä analyysissä käytettiin SPSS-tilastoohjelmaa ja laadullinen aineisto teemoiteltiin sekä osa avovastausten tuloksista esitetään myös määrällisenä. Tutkimuksen tulokset osoittavat tiedonkulussa olevan puutteita ja ongelmien taustalla on muun muassa organisaatiomuutoksen aiheuttamat epäselvyydet uuden yksikön vastuunjaoissa ja organisoitumisessa. Tiedonkulun koettiin toimivan parhaiten lähiyhteisön kesken ja heikoimmin muiden sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiedonsaanti omien työtehtävien kannalta riittävän ajoissa sekä tiedon luotettavuus ja tasapuolisuus saivat heikoimmat arviot. Tiedonkulun välineistä tärkein oli sähköposti, mutta myös puhelin ja intranet olivat melko tärkeitä. Erilaisilla tapaamisilla ja kasvokkain tapahtuvalla vuorovaikutuksella oli huomattava merkitys tiedonkulussa. Tutkimuksen perusteella, nykypäivän sähköisestä tiedonkulusta huolimatta, henkilökohtainen kohtaaminen on tietojen vaihdon ja välittämisen kannalta erittäin tärkeää. Tiedonkulun kehittämiseksi toivottiin luotavan yksikön oma toimiva kanava intranetiin. Vastuunjakoon ja organisoitumiseen tahdottiin myös selkeyttä. Tutkimuksen taustalla oli työyhteisöviestinnän uusi agendamalli ja tuloksissa ilmenneet teemat on linkitetty kyseiseen malliin niin sanotulle muutoksen kehälle. Muutoksen kehä -malli on luotu tämän tutkimuksen tulosten perusteella.
dc.format.extent117 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersisäinen viestintä
dc.subject.otherorganisaation muutos
dc.subject.othertiedonkulku
dc.subject.othertiedonsaanti
dc.titleTyöyhteisön sisäisen viestinnän haasteet organisaation muutoksessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011052710925
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.subject.methodKyselytutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysosisäinen tiedotus
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysotiedonkulku
dc.subject.ysotiedonsaanti


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot