Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorVirtanen, Veera
dc.date.accessioned2011-05-24T08:57:53Z
dc.date.available2011-05-24T08:57:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1159199
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27066
dc.description.abstractTutkin pro-gradu -työssäni venäjänkielisten oppilaiden perfektin ja imperfektin käytön omaksumista kahdessa oppimisympäristössä. Selvitän perfektin ja imperfektin esiintyvyyttä eritasoisten suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -oppilaiden kirjallisissa tuotoksissa, kartoitan, minkä tyyppistä perfektiä ja imperfektiä kirjoituksissa käytetään suomi toisena kielenä -opetuksessa usein sovellettavan jaottelun mukaisesti. Virheanalyysin avulla selvitän, minkä tyyppisiä perfekti- ja imperfektivirheitä kirjoituksissa esiintyy ja onko äidinkielellä vaikutusta virheiden laatuun. Aineistona tutkimuksessa on Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI), joka sisältää venäläisissä yliopistoissa suomea vieraana kielenä opiskelevien kirjoituksia kolmelta tasolta: alkeet, keskitaso ja edistynyt ja CEFLING -hanke (Linguistic Basis of the Common European Framework for L2 English and L2 Finnish), joka koostuu suomalaisessa peruskoulussa opiskelevien venäjänkielisten 14 – 16 -vuotiaiden nuorten kirjoituksista tasoilta A1-B2. Tulokset ovat osoittaneet, että suomi vieraana kielenä -oppilaiden kirjoituksissa on huomattavasti enemmän virheitä kuin suomi toisena kielenä -oppilaiden. Suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjoituksissa on yhteensä kolme virhettä ja ne kaikki kohdistuvat kerronnallisen imperfektin käyttöön. Suomi vieraana kielenä -oppilaiden kirjoituksissa on käyttövirheitä kautta kaikkien aikamuotojen. Molemmat informanttiryhmät käyttävät eniten kerronnallista imperfektiä ja siinä on tehty enemmän virheitä. Toiseksi eniten käytetään viitteellistä perfektiä ja kolmanneksi eniten käytetään imperfektiä ajan adverbiaalin kanssa. Vähiten on käytetty perfektiä ajan adverbiaalin kanssa. Mielenkiintoista oli huomata, että mennyttä aikaa on käytetty huomattavasti vähemmän suomi vieraana kielenä -oppijoiden kirjoituksissa. Heillä yleisempänä aikamuotona teksteissä esiintyy preesens. Tämä voi viitata siihen, että suomen tempusjärjestelmän monimutkaisuus pakottaa oppijoita välttämään näitä muotoja. Virheanalyysin tulokset kertovat, että aikamuotojen käytössä koululaiset turvautuvat puhutun kielen tarjoamaan malliin ja opiskelijat opetuksesta hankittuun teoriatietoon. Lisäksi molempien ryhmien kirjoituksista ilmenee preesensin ja imperfektin vaihtelua, joka saattaa johtua opiskelijoiden äidinkielen vaikutuksesta kohdekielen aikamuotojärjestelmään.
dc.format.extent91 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersuomen kieli
dc.subject.othertoinen kieli
dc.subject.othervieras kieli
dc.subject.otherperfekti
dc.subject.otherimperfekti
dc.subject.otheraspekti
dc.subject.otheraikamuoto
dc.titleMinä lienen tullut joskus Suomessa vielä? : venäjänkielisten suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -oppijoiden perfektin ja imperfektin omaksumisen ongelmista
dc.title.alternativeVenäjänkielisten suomi toisena ja vieraana kielenä -oppijoiden perfektin ja imperfektin omaksumisen ongelmista
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011052410910
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysovenäjänkieliset
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoperfekti
dc.subject.ysoimperfekti
dc.subject.ysoaspekti
dc.subject.ysoaikamuodot


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot