Show simple item record

dc.contributor.authorHolmi, Laura
dc.date.accessioned2011-05-16T14:45:49Z
dc.date.available2011-05-16T14:45:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1158987
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26975
dc.description.abstractKOKEMUKSIA SOSIAALITOIMISTOJEN INSTITUTIONAALISESTA TODELLISUUDESTA Köyhyyskirjoituskilpailun kirjoittajien kokemuksia sosiaalityöstä, sosiaalityöntekijöistä ja sosiaalitoimistoista köyhyyskirjoitusten perusteella Laura Holmi Sosiaalityö Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Mikko Mäntysaari Kevät 2011 Sivumäärä: 112 sivua + 3 liitettä Pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten sosiaalityö, sosiaalityöntekijät ja -toimistot näyttäytyvät Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun (FSD2413, versio 4.0) köyhyyskirjoituksista rajatun aineiston 211 kirjoituksessa. Kilpailu on toteutettu vuonna 2006 ja sen ovat toimittaneet Meri Larivaara, Anna-Maria Isola ja Juha Mikkonen. Aineistoon on saatu käyttölupa Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta. Tutkimuksen ta-voitteena on selvittää kirjoittajien subjektiivisia kokemuksia sosiaalityöstä Barney Glaserin ja Anselm Straussin (1967) grounded theory -menetelmän mukaisesti aineistolähtöisen analyysin avulla. Pyrkimyksenä on induktiivinen tutkimusote. Sekundaariaineisto muodostui 211 köyhyyskokemuskirjoituksen kappaleesta tai katkel-masta, joissa kirjoitettiin subjektiivisesta kokemuksesta sosiaalitoimistossa asioinnista, sosiaalityöntekijöistä tai avun hakemisesta sosiaalitoimesta. Aineiston hakukriteereinä on käytetty sosiaalityöhön ja toimeentulotukeen liittyviä hakusanoja sekä kirjoitusten sisällön perusteella tehtyä aineiston rajausta. Aineistosta muodostui grounded theory -lähestymistavalla aineistolähtöinen pääkäsite so-siaalitoimistojen institutionaalinen todellisuus, jota kirjoittajien kokemuksissa kuvaavat kolme yläkäsitettä kunnioitus, valta ja byrokratia. Laajimmaksi yläkäsitteeksi muodostui kunnioituksen käsite, joka sisältää sosiaalityön asiakkuuteen liittyviä riippuvuuden ja pär-jäämättömyyden kokemuksia. Kunnioituksen käsitteessä kirjoittajien kokemukset asiak-kuudesta piirtyvät pitkälti liberaali infantilismi -käsitteen mukaisesti, jossa riippuvuus näh-dään aikuisen elämän keskeneräisyytenä ja heikkoutena. Sosiaalityö ja sen tarve nähdään häpeää ja nöyryytystä tuottavana. Sosiaalityö ja -työntekijät näyttäytyvät myös kunnioitus-ta vastavuoroisesti asiakaskohtaamisissa jakavana ja auttavana tahona. Työntekijän ja sosi-aalitoimiston viranomaisvalta suhteessa asiakkaaseen korostuu etenkin vallan käsitteessä. Sosiaalityön säännöt, ohjeet ja joustamattomuus korostuvat puolestaan byrokratian käsit-teessä. Sosiaalityön institutionaalisessa todellisuudessa sosiaalityön asiakkaiden heikko asema ja köyhyys korostuvat kunnioituksen, vallan ja byrokratian kokemuksissa. Suoma-lainen sosiaalityö katutason byrokratiatyönä 1900-luvulta vuoteen 2006 asti sisältää edel-leen paljon yhteneväisyyksiä Michael Lipskyn (1980) katutason byrokratiatyön (Street-Level Bureaucracy) analyysin kanssa.
dc.format.extent192 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherSosiaalityö
dc.subject.othersosiaalityöntekijä
dc.subject.othersosiaalitoimisto
dc.subject.otherinstituutio
dc.subject.othertodellisuus
dc.subject.otherkatutason byrokratia
dc.subject.otherkunnioitus
dc.subject.othervalta
dc.subject.otherbyrokratia
dc.subject.otherköyhyys
dc.titleKokemuksia sosiaalitoimistojen institutionaalisesta todellisuudesta : köyhyyskirjoituskilpailun kirjoittajien kokemuksia sosiaalityöstä, sosiaalityöntekijöistä jasosiaalitoimistoista köyhyyskirjoitusten perusteella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011051610814
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysososiaalitoimistot
dc.subject.ysoinstituutiot
dc.subject.ysotodellisuus
dc.subject.ysobyrokratia
dc.subject.ysokunnioitus
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysoköyhyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record