Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorPennanen, Annukka
dc.date.accessioned2011-03-23T15:18:55Z
dc.date.available2011-03-23T15:18:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1154464
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26702
dc.description.abstractPro gradu tutkimuksessa on selvitetty, millaiseksi venäläistaustaiset lapset kuvaavat arkensa suomalaisessa päiväkodissa. Toisin sanoen millaista on elää arkea kahden kulttuurin keskellä. Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty, mitä kaksikielisyys tuo venäläistaustaisten lasten päiväkodin arkeen ja millaisena heidän monikulttuuriset identiteettinsä näyttäytyvät suomalaisen päiväkodin arjessa. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa on paikoin viitteitä fenomenologiseen lähestymistapaan. Aineistonkeruumenetelmä tutkimuksessa on ollut puolistrukturoitu haastattelu, jossa on erityisesti pyritty huomioimaan lapset haastateltavina. Haastattelu nimettiin toiminnalliseksi haastatteluksi, koska lapset saivat halutessaan osana haastattelua esitellä päiväkotiaan. Haastattelun lomassa annettiin tilaa myös muulle toiminnalle ja lasten leikille. Haastateltavia oli 10 ja he olivat 4-7-vuotiaita venäjänkielisiä lapsia. Haastattelut toteutettiin yksilö ja parihaastatteluina Jyväskylän alueella lasten päiväkodeissa. Parihaastatteluja oli yhteensä kaksi ja yksilöhaastatteluja kuusi. Haastatteluissa puhuttiin suomen ja/tai venäjän kielellä. Aineisto litteroitiin sanatarkasti ja analysoitiin tutkimusongelmittain aineistoa teemoittelemalla. Tulosten perusteella venäläistaustaisten lasten arkea rytmittää kaksikielisyys. Arjen toiminta on pitkälti suomalaisen päiväkotitradition mukainen. Kulttuuriset erot nousivat aineiston perusteella hämmentävän vähän esiin, vaikkakin kulttuurisia pilkahduksia oli havaittavissa. Merkityksellistä aineiston perusteella on, että kavereiden puuttuminen herätti enemmän negatiivisia tuntemuksia kuin kaksikielisyys tai kielitaidottomuus. Merkityksellistä lapsille olivat kaverit, jotka he saattoivat mieltää leikkikavereikseen, eli kaverit, joiden kanssaan he omasta halustaan halusivat leikkiä. Tarkasteltaessa kaksikielisyyteen ja monikulttuurisen identiteetin rakentumiseen liittyviä tuloksia voidaan todeta lasten kokevan monikulttuurisen identiteetin kehityksen vaiheisiin liittyvää hämmennystä konkreettisimmillaan kielen kautta. Lapset ovat tietoisia erilaisuudestaan, vaikka se ei näyttäisi olevan aina arjen kanssakäymisessä merkityksellistä. Vertaissuhteilla ja aikuisilla sen sijaan on merkittävä rooli lasten myönteisten monikulttuuristen identiteettien kehittymisessä.
dc.format.extent101 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervenäläiset
dc.subject.othervenäjänkieliset
dc.subject.otherlapset
dc.subject.otherarki
dc.subject.otherpäiväkodit
dc.subject.othermonikulttuurinen identiteetti
dc.subject.otherkaksikielisyys
dc.titleVenäläistaustaisten lasten arki ja monikulttuurinen identiteetti suomalaisessa päiväkodissa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201103231921
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovenäläiset
dc.subject.ysovenäjänkieliset
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysokulttuuri-identiteetti
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysomaahanmuuttajat


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot