Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorHynninen, Saara
dc.date.accessioned2011-02-25T07:58:42Z
dc.date.available2011-02-25T07:58:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26599
dc.description.abstractHynninen, Saara Verkkokauppojen menestystekijät asiakkaan näkökulmasta Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 23 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja(t): Seppänen, Ville Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee verkkokauppojen menestystekijöitä. Tutkitaan, onko olemassa piirteitä ja ominaisuuksia, jotka yhdistävät menesty-neitä verkkokauppoja asiakkaan näkökulmasta. Tutkittavat menestystekijät keskittyvät siis juuri verkkokaupan ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena pohjautuen pääsääntöisesti 2000-luvun tieteelliseen kirjallisuuteen. Tätä vanhempi kirjallisuus ei suurimmaksi osaksi ole enää ajan tasalla, sillä IT-alan kehitys on ollut todella nopeaa ja koska verkkokaupat ja elektroninen liiketoiminta ovat niin uusia ilmiöitä, ei niistä edes löydy kovinkaan vanhaa kirjallisuutta. Tavoitteena oli siis löytää kirjalli-suuden pohjalta piirteitä, joilla on vaikutusta verkkokauppojen menestykseen. Tutkimus rajattiin koskemaan vain yksityisille kuluttajille suunnattuja verkko-kauppoja eli B2C (Business-to-Consumer). Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin yritysten välinen e-liiketoiminta eli B2B. Tutkittaessa asiaa esiin nousi erityisesti neljä keskeistä piirrettä, joilla on vaikutusta verkkokauppojen menestykseen. Nämä neljä asiaa ovat luottamus, turvallisuus, käytettävyys ja inhimillistämi-nen. Luottamus ei ole ongelmana perinteisten kauppojen kanssa, vaan lähinnä juuri verkkokaupoissa, joissa ei ole fyysistä kontaktia ihmisten välillä. Tämä on asia, joka vaikeuttaa luottamista verkossa ostamiseen. Luottamuksen yhteydes-sä on hyvä muistaa kaupat, jotka ovat ennen verkkokaupan perustamista toi-mineet normaaleina kauppoina. Näillä kaupoilla on aivan eri tilanne luotta-muksen suhteen, sillä ne ovat vakiinnuttaneet itselleen asiakaskunnan, joka luottaa kyseisiin kauppoihin. Tämän takia tällaisten kauppojen on paljon hel-pompaa perustaa verkkokauppa kuin niiden kauppojen, jotka aloittavat verk-kokaupan perustamisen aivan tyhjästä. Luottamukseen liittyy tiiviisti turvalli-suus. Ilman turvallisuuden tunnetta ei voi olla luottamusta. Erona näillä kah-della on se, että turvallisuutta voidaan tarjota kuluttajalle lähtökohtaisesti, kun taas luottamus pitää rakentaa ja se on pitkä ja aikaa vaativa prosessi. Käytettä-vyyden tarkoituksena on tarjota verkkokaupan asiakkaille mahdollisimman mutkaton ostosprosessi esimerkiksi tarjoamalla hyvät etsintätyökalut verkko-kaupassa. Inhimillistäminen taas liittyy siihen, että on tutkittu ihmisten asioi-van mieluummin toisten ihmisten kanssa kun koneiden.en
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherelektroninen liiketoimintaen
dc.subject.otherkuluttajaen
dc.subject.othersähköinen kaupankäyntien
dc.subject.othermenestystekijäten
dc.subject.otherverkkokauppaen
dc.subject.otheryksityisille kuluttajille suunnattu (B2C)en
dc.titleVerkkokauppojen menestystekijät asiakkaan näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201102251819
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot