Show simple item record

dc.contributor.authorHuuhtanen, Helinä
dc.date.accessioned2011-02-03T07:25:31Z
dc.date.available2011-02-03T07:25:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1147831
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26511
dc.description.abstractTutkin työssäni, miten eri-ikäiset peruskoululaiset hahmottavat eri vallankäytön rakenteiden ympärillään rakentuvan. Kenellä koululaiset hahmottavat olevan valtaa vaikuttaa yhteisiin asioihin ja millaisina he näkevät omat vaikuttamisen mahdollisuutensa näiden rakenteiden keskellä? Aihetta on tärkeä tutkia, sillä jo valtakunnallinen opetussuunnitelma nimeää yhdeksi koulujen keskeiseksi tehtäväksi kansalaisten kasvattamisen aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Koulutuksen pitäisi tarjota paitsi tietoja tuosta yhteiskunnasta myös taitoja sen kehittämiseen. Silti tavoitteet tuntuvat toteutuvan valjusti etenkin alakoulujen puolella. Jotta osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulukulttuuria ja opetusta olisi mielekästä lähteä kehittämään, on ensin oltava selvillä siitä, millä tavoin lapset itse näitä asioita hahmottavat ja kokevat. Tätä olen selvittänyt valitsemalla tutkimuskohteikseni kaksi yhtenäiskoulua, joista molemmista on haastateltu yhteensä 20 oppilasta vuosiluokilta 1, 3, 6 ja 9, yhteensä siis 40 lasta. Tätä kautta olen rakentanut kuvaa, kuinka lasten yhteiskunnalliset käsitykset ja ajattelu peruskoulun edetessä kehittyvät. Oppilaiden omat näkemykset ja asenteet ovat niin ikään muodostuneet tärkeiksi. Teoreettisena taustana työssäni kulkee kaksi juonnetta: yhtäältä ajattelunkehityksen psykologinen luonne mutta myös aihepiirin laajempi, yhteiskunnallinen ulottuvuus. Tutkimusmetodinani käytän ryhmähaastatteluna toteutettua teemahaastattelua. Aineiston analysointitapana olen käyttänyt litteroidun haastattelumateriaalin purkamista teemahaastattelurungon avulla. Tutkielmani perusteella eri-ikäiset peruskoululaiset hahmottavat monipuolisesti eri toimija- ja vaikuttajatasoja. Omat vaikuttamismahdollisuudet koetaan näiden keskellä kuitenkin hyvin vähäisiksi, etenkin koulumaailman puolella. Työssä nousee huolestuttavasti esiin, etteivät oppilaat koe saavansa omaa ääntään kuuluviin koulussa tai pysty vaikuttamaan sen toimintaan. Tällä koettiin olevan suora yhteys koulussa viihtymiseen ja omien osallistumis- ja elämänhallintaitojen oppimiseen. Yhteiskunnallista ja etenkin osallistumiseen ja päättämiseen liittyvää opetusta toivottiinkin monin paikoin lisää. Osallistumismahdollisuuden vähyydellä näytti olevan suora yhteys myös oppilaiden asenteisiin: pessimistisyys ja passiivisuus yhteisiin asioihin osallistumista kohtaan lisääntyivät peruskoulun edetessä. Myös oppilaskunnan aktiivisuudessa ilmeni koulujen välillä eroja. Tämä kielii siitä, että lapsen kouluympäristöllä voi olla suurta vaikutusta siihen, millaisiksi hän omat vaikuttamisen mahdollisuutensa kokee. Tutkielmani vahvistaa näkemystä, että peruskoulun ja etenkin jo alakoulun puolella toteutettavaa kansalaiskasvatusta ja oppilaiden omia osallistumismahdollisuuksia tarvitaan lisää. Etenkin omien vaikuttamismahdollisuuksien tarjoamisella voisi olla suuri merkitys nuorten asenteisiin ja tätä kautta opetussuunnitelman tavoitteleman, aktiivisen kansalaisuuden syntyyn.
dc.format.extent126 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheryhteiskunta
dc.subject.otherajattelun kehitys
dc.subject.otherperuskoulu
dc.subject.otherkansalaiskasvatus
dc.subject.otherosallistuminen
dc.titleKenellä on valta vaikuttaa? : eri-ikäisten peruskoululaisten käsityksiä vallankäytön rakenteista ja omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan
dc.title.alternativeEri-ikäisten peruskoululaisten käsityksiä vallankäytön rakenteista ja omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201102031735
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoyhteiskunta
dc.subject.ysoajattelu
dc.subject.ysovallankäyttö
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysokansalaiskasvatus
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysososiaalipedagogiikka
dc.subject.ysokoululaiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record