Show simple item record

dc.contributor.authorMoskari, Sari
dc.date.accessioned2011-01-24T11:42:24Z
dc.date.available2011-01-24T11:42:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1147126
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25863
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia kirjoittamisesta osana yliopisto-opiskelun arkea. Jyväskylän yliopistolla järjestettiin keväällä 2009 kielikeskuksen ”Tukea kirjoittamiseen” -kurssi, jonka kautta aineisto kerättiin. Halusin tutkia millaisia kokemuksia opiskelijoilla on kirjoittamisesta sekä mitkä asiat ovat opiskelijoiden kirjoittamishaasteiden taustalla. Halusin myös selvittää millä tavoin opiskelijat kokivat vertaisryhmään perustuvan Tukea kirjoittamiseen -kurssin tukevan heidän kirjoittamisvalmiuksiaan. Tutkimusote oli laadullinen. Tutkimusjoukkoon kuului kuusitoista Jyväskylän yliopiston opiskelijaa. Aineistonkeruutapa oli etnografinen, joten aineisto koostui monista erilaisista aineistomuodoista. Aineisto muodostui opiskelijoiden kirjoittamista ”Minä kirjoittajana” -kirjoitelmista, heidän täyttämistään esitietolomakkeista, omista havainnoistani Tukea kirjoittamiseen -kurssilta sekä kurssin loppupalautteista. Aineistoa syvennettiin kurssin lopuksi haastattelemalla seitsemää kurssin opiskelijaa. Aineistonkeruu toteutettiin keväällä 2009 Tukea kirjoittamiseen -kurssin toteuttamisen aikana. Tutkimustulosten mukaan Tukea kirjoittamiseen -kurssille osallistuneet opiskelijat kokevat kirjoittamisen ongelmalähtöisesti. Kirjoittaminen koetaan haastavaksi opiskelun vaatiman tieteellisen kirjoittamistyylin takia. Opiskelijoiden kirjoittamisongelmat jakautuvat kirjoittamisen eri osa-alueille. Tutkimustulosten mukaan kirjoittamisongelmien ja hyvien kirjoittajataitojen taustalla vaikuttavat ympäristö, opiskelutaidot, kognitiiviset kyvyt, opiskelijan omaamat tiedot kirjoittamisesta, opiskelijan aiemmat kokemukset ja tunteet. Tukea kirjoittamiseen -kurssille osallistuneiden opiskelijoiden kirjoittamishaasteita tukivat parhaiten sosiaalinen vuorovaikutus, käytännön työkalut, kirjoittamisen reflektointi sekä kirjoittamisprosessin ohjaus ja palautteen saaminen. Tätä tutkimusta voisi tulevaisuudessa hyödyntää suunnitellessa ja kehittäessä uusia keinoja tukea opiskelijoiden kirjoittamista. Yliopisto-opiskelijoiden kirjoittamishaasteiden huomiointi on tärkeää esteettömään yliopistoon pyrkiessä.
dc.format.extent76 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkorkeakouluopiskelu
dc.subject.otherkirjoittaminen
dc.titleTukea kirjoittamiseen : etnografinen tutkimus yliopisto-opiskelijoiden kirjoittamishaasteista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201101241089
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysokirjoitustaito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record