Show simple item record

dc.contributor.authorNurminen, Enni-Maria
dc.date.accessioned2010-11-01T13:08:23Z
dc.date.available2010-11-01T13:08:23Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1069651
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25526
dc.description.abstractRavinnolla voidaan vaikuttaa elimistön happo-emästasapainoon, jolla edelleen on vaikutus fyysiseensuorituskykyyn. Niukasti proteiinia sisältävä ravinto näyttäisi lisäävän elimistön emästen tuottoa.Emäksisyyden lisääminen elimistössä saattaa parantaa suorituskykyä kasvaneen puskurointi- elivetyionien sitomiskyvyn myötä, jolloin happamuuden aiheuttaman lihasväsymyksen syntyminenhidastuu. Happo-emästasapainon muutoksilla saattaa olla myös muita suorituskyvylle ja terveydellemerkityksellisiä vaikutuksia. Muutokset esim. energia-aineenvaihdunnassa saattavat olla merkityksellisiäasioita niin urheilijan kilpasuorituksen ja harjoituskauden harjoittelun kuin tavallisen ihmisenaineenvaihdunnan ja terveyden kannalta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vähäproteiinisenja emästen tuottoa elimistössä lisäävän kasvisravinnon vaikutuksia happo-emästasapainon erimuuttujiin levossa ja submaksimaalisessa kestävyyssuorituksessa. Tarkoituksena oli myös tutkia,kuinka emäksisyys vaikuttaa hiilihydraatti- ja rasva-aineenvaihduntaan sekä niiden säätelyyn osallistuviinhormoneihin. Koehenkilöinä tutkimuksessa oli yhdeksän 18-28 -vuotiasta miesopiskelijaa,jotka harrastivat vapaa-ajallaan liikuntaa. Mittaukset koostuivat kolmesta polkupyörätestistä ja kolmestaneljän vuorokauden mittaisesta ohjatusta ravintojaksosta. Ensimmäisen testin tarkoituksena oliselvittää koehenkilöiden maksimaalinen hapenottokyky. Kahdessa seuraavassa polkupyöräergometritestissäkoehenkilöt polkivat 40:n, 60:n ja 80 %:n teholla maksimaalisesta hapenottokyvystä 10minuutin ajan neljän minuutin palautuksella. Ennen toista mittauskertaa koehenkilöt söivät vähäproteiinistakasvisruokaa neljän vuorokauden ajan, minkä avulla elimistöön pyrittiin aiheuttamaan alkaloosia.Ennen toista mittausta koehenkilöt söivät normaalisti. Kasvisruokavalio arvioitiin emäksiätuottavaksi ja laadittiin PRAL-menetelmän avulla (potential renal acid load). Ennen ohjattua ravintojaksoa,testipäivän aamuna, aamupalan jälkeen sekä jokaisen kuorman jälkeen otettujen verikokeidenavulla selvitettiin, mitä muutoksia happo-emästasapainossa, hiilihydraatti- ja rasvaaineenvaihdunnassasekä hormonipitoisuuksissa tapahtui. Verinäytteistä määritettiin pH, laktaatti,natrium, kalium, kloridi, bikarbonaatti, plasman kokonaisproteiini, emäsylimäärä, happi, hiilidioksidi,glukoosi, vapaat rasvahapot, triglyseridit, insuliini, kortisoli ja testosteroni. Ruokapäiväkirjatanalysoitiin Nutrica 3.11 -ravintoanalyysi-ohjelmalla. Verikokeiden sekä hengityskaasumittaustentuloksia verrattiin toistomittausten varianssianalyysillä. Ryhmien välistä eroa tarkasteltiin ravinnonsuhteen. Mikäli ryhmien välillä oli eroa, jatkettiin analyysia parittaisella t-testillä. Energian ja ravintoaineidensaantia ruokavalioiden välillä verrattiin parittaisella t-testillä. Normaalin ja kasvisruokavalionproteiinipitoisuudet erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (1,60 ± 0,25 g/kg (11,2 ±1,4 %) vs. 0,86 ± 0,12 g/kg (18,5 ± 3,4 %), molemmissa p<0.000). Ravinnon koostumus ei kuitenkaanaiheuttanut eroja ryhmien välillä happo-emästasapainossa, hiilihydraatti- ja rasvaaineenvaihdunnassaeikä hormoneissa niin levon kuin submaksimaalisen rasituksenkaan aikana.Esimerkiksi pH oli paastotilanteessa normaalin ravintojakson jälkeen 7,455 ± 0,028 ja kasvisravintojaksonjälkeen 7,454 ± 0,025. Kolmannen kuorman jälkeen pH-arvot olivat 7,378 ± 0,039 ja 7,368 ±0,029. Ainoat tilastollisesti merkitsevät erot ravinto aiheutti hapenkulutuksessa, joka oli korkeampikasvisravinnon jälkeen verrattuna normaaliravintoon kaikilla kolmella kuormalla (1. kuorma: 24,0 ±2,7 vs. 27,0 ± 3,9 ml/kg/min, p=0.028; 2. kuorma: 33,1 ± 3,2 vs. 38,0 ± 4,0 ml/kg/min, p<0.000; 3.kuorma: 46,3 ± 5,3 vs. 53,4 ± 4,6 ml/kg/min, p<0.000). Myös VO2max oli merkitsevästi korkeampikasvisravintoryhmässä (50,1 ± 6,1 vs. 55,2 ± 4,8 ml/kg/min, p=0.030). Tutkimuksen johtopäätöksenäoli, että vähäproteiininen kasvisravinto neljän vuorokauden ajan nautittuna ei aiheuttanut metabolistaalkaloosia verrattuna normaalisti proteiinia sisältävään ravintoon. Sen sijaan vähäproteiininenkasvisravinto näytti aiheuttavan muutoksia substraattien käytössä energiantuotannossa verrattunanormaalisti proteiinia sisältävään ravintoon, mikä näkyi kasvaneena hapenkulutuksena kasvisravintoryhmässä.fi
dc.format.extent83 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherhappo-emästasapainofi
dc.subject.otherravintofi
dc.subject.otheralkaloosifi
dc.subject.otherhiilihydraatti- ja rasva-aineenvaihduntafi
dc.titleVähäproteiinisen kasvisravinnon vaikutus happo-emästasapainoon, hiilihydraatti- ja rasva-aineenvaihduntaan sekä niiden säätelyyn osallistuviin hormoneihin levossa ja submaksimaalisessa kestävyyssuorituksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201011013029
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biology of Physical Activityen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
dc.contributor.oppiaineExercise Physiologyen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5011
dc.subject.ysoravinto
dc.subject.ysokasvisravinto
dc.subject.ysoaineenvaihdunta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record