Show simple item record

dc.contributor.authorSillanpää, Kristiina
dc.date.accessioned2010-10-19T14:57:57Z
dc.date.available2010-10-19T14:57:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1138357
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25499
dc.description.abstractTiivistelmä Sillanpää, Kristiina. JAETTUA JOHTAJUUTTA JA ALAISTAITOJA. Kasvatustieteen pro gradu – työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2010. 108 sivua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia jaetun johtajuuden piirteitä ja alaistaitoja näyttäytyy päivähoidon henkilöstön käsityksissä. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, miten alaistaidot näyttäytyvät suhteessa jaettuun johtajuuteen. Tutkimuksen kohdejoukko oli pirkanmaalaisen kunnan kaikkien päiväkotien henkilökunta. Joukkoon kuului lastentarhanopettajat, päivähoitajat, avustava henkilökunta sekä keittiö- ja siivoushenkilökunta. Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella keväällä 2009. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 87 % henkilökunnasta. Tutkimuksen teoreettinen osuus jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen käsittelee johtajuutta yleisellä tasolla eli miten johtajuus on aikojen saatossa nähty. Toinen osa käsittelee jaettua johtajuutta ja sen piirteitä, joista käsitellään vastuun jakaminen, luottamus sekä asiantuntijuuden jakaminen. Kolmas osa muodostuu alaistaidoista. Alaistaidot on jaettu kolmeen osaan: vastuullinen asennoituminen, toiminnan ja käyttäytymisen tason vastuullisuus sekä tiedolliset elementit. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että päivähoidon henkilökunnan käsityksissä on selkeästi nähtävissä sekä jaetun johtajuuden keskeisiä piirteitä että myös tärkeitä alaistaitoja. Vastuun jakamisessa pidettiin tärkeänä kokemusten ja ajatusten jakamista, työyhteisön kehittämistä ja osallistumisesta päätöksentekoon. Luottamus osoittautui tärkeäksi tekijäksi jaetussa johtajuudessa. Asiantuntijuuden jakaminen puolestaan painottui esimiehen toimintaan. Esimiehen katsottiin olevan vastuussa tietojen ja taitojen jakamisesta. Tarkasteltaessa alaistaitoja havaittiin, että työntekijöillä on laaja näkemys alaistaidoista. Kuitenkaan suurin osa vastaajista ei ollut valmis tekemään ylimääräistä työyhteisön menestymisen eteen tai asioita ”yli ja ohi” oman tehtävän ilman korvausta. Osallistuminen ohi oman työtehtävän pitäisi kuitenkin olla keskeinen alaistaito. Tarkasteltaessa alaistaitojen suhdetta jaettuun johtajuuteen havaittiin, että työntekijöiden näkemykset alaistaidoista mahdollistaisivat hyvin jaetun johtajuuden.
dc.format.extent108 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherjaettu johtajuus
dc.subject.otheralaistaidot
dc.titleJaettua johtajuutta ja alaistaitoja
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201010193003
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysopäiväkodit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record