Show simple item record

dc.contributor.authorKorppi, Marika
dc.contributor.authorLatvala, Johanna
dc.date.accessioned2010-09-30T16:05:28Z
dc.date.available2010-09-30T16:05:28Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1137637
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25307
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli testata tutkijoiden kehittämän osallistavan vuorovaiku-tuksen mallin toimivuutta käytännössä ja sen mahdollisuuksia lasten osallisuuden edistäjänä. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, miten lapset kokevat osallisuuden ja miten nämä kokemukset näyttäytyvät tutkijan havainnointien rinnalla. Tutkimus käsittelee osallisuutta erityisesti lapsen tunteena ja ryhmän tilana sekä aikuisen mahdollisuuksia osallisuuden tukemisessa. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus ja aineisto koostui haastattelu- ja havainnoin-tiaineistoista. Tutkimusaineisto hankittiin haastattelemalla ja havainnoimalla kym-mentä 5–7-vuotiasta lasta sekä havainnoimalla lapsiryhmän lastentarhanopettajaa. Aineisto on analysoitu teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimus osoitti, että tutkijoiden laatima osallistava vuorovaikutuksen malli tukee lapsen osallisuuden toteutumista päiväkodin arjessa. Kehittämällä mallissa esiinty-vää arviointivaihetta toiminnallisemmaksi, voidaan jatkossa saavuttaa vieläkin lap-silähtöisempiä toimintahetkiä. Osallistava vuorovaikutuksen malli näyttäisi olevan käyttökelpoinen työkalu varhaiskasvatuksen ammattilaisille lasten osallisuuden tu-kemiseen. Osallisuuden kokemus syntyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tut-kimuksen tulokset osoittivat, että lasten kokemukset osallisuutensa toteutumisesta vaihtelivat osallistavan vuorovaikutuksen mallin aikana. Tutkimuksen perusteella aikuisen toiminnalla havaittiin olevan merkitystä osallisuuden tukemisessa. Pienen otoksen vuoksi tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta niistä voidaan saada kuitenkin viitteitä osallistavan lapsitoiminnan hyödyllisyydestä. Tällainen lasten näkökulmaan perehtynyt tutkimus antaa käytännöllistä ja tarpeellista tietoa sekä tukea varhaiskasvatuksen ammattilaisille työssään.
dc.format.extent107 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlapset
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.othervarhaiskasvatus
dc.subject.otherpäiväkodit
dc.subject.othertoiminnalliset menetelmät
dc.titleOsallistava vuorovaikutuksen malli lasten osallisuuden mahdollistajana
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201009302820
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysotoiminnalliset menetelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record