Show simple item record

dc.contributor.authorRytioja, Marleene
dc.date.accessioned2010-06-23T10:11:53Z
dc.date.available2010-06-23T10:11:53Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1131939
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24488
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi peruskoulussa toimivat erityisopettajat ajattelevat koulukuraattorin roolin koulussa. Koulukuraattorin roolia tarkasteltiin kolmen kontekstin kannalta. Nämä olivat oppilashuoltoryhmä, kouluyhteisössä esiintyvien ongelmien ratkaiseminen ja kuraattorin työn merkitys erityisopettajan omalle työlle. Tutkimus on tehty nimenomaan erityisopettajien näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu koulukuraattorin työtä ja oppilashuoltoa käsittelevään aikaisempaan tutkimukseen. Aikaisemman tutkimuksen perusteella kuraattorin ajatellaan toimivan koulussa sosiaalityöntekijän roolissa, jonka tehtävänä on kohdata oppilaiden sosiaalisia ongelmia ja konsultoida opettajia ongelmatilanteissa. Tutkimusaineisto kerättiin kolmen tutkimusongelman avulla. Näistä ensim-mäinen käsitteli koulukuraattorin roolia oppilashuoltoryhmässä. Toinen tutkimusongelma tarkasteli koulukuraattorin käyttämiä ongelmanratkaisukeinoja ja kolmas kuraattorityön merkitystä erityisopettajien omalle työlle. Tutkimusjoukkona olivat peruskouluissa toimivat erityisopettajat ja tutkimukseen osallistui 195 erityisopettajaa ympäri Suomen. Pääasiassa Likert-tyyppisistä väittämistä koostuneet muuttujat analysoitiin määrällisillä menetelmillä kuten pääkomponenttianalyysillä, ristiintaulukoinnilla, khiin neliö -testillä, Mann-Whitneyn U-testillä ja Kurskal-Wallisin -testillä. Avoimen kysymyksen vastaukset analysoitiin laadullisesti teemoittelemalla. Tutkimustulokset osoittivat, että erityisopettajat kokevat kuraattorin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi. Kuraattoriresurssit ovat kuitenkin liian pienet, jonka vuoksi kuraattorin rooli jää irralliseksi koulun arjesta. Tulosten perusteella koulukuraattorin rooli on osittain ristiriitainen, sillä erityisopettajat painottavat yhtä lailla sekä kasvattajan että sosiaalityöntekijän roolia. Erityisopettajien käsitykset erosivat jonkin verran toisistaan muun muassa työpaikan, kuraattoripalvelujen saatavuuden ja oppilashuoltoryhmään osallistumisen perusteella. Tämän tutkimuksen perusteella suurin osa erityisopettajista ajattelee kuraattorin toimivan koulussa oppilaiden kasvun tukijana sekä sosiaalityön asiantuntijana, keskittyvän työssään yksittäisten oppilaiden ongelmien ratkaisuun sekä tukevan erityisopettajaa oppilaiden elämäntilanteisiin liittyvien ongelmien kohtaamisessa.
dc.format.extent76 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkoulukuraattori
dc.subject.othererityisopettaja
dc.subject.otheryhteistyö
dc.subject.otheroppilashuolto
dc.subject.otherasiantuntijuus
dc.titleKasvatusta vai sosiaalityötä? : erityisopettajien näkemys koulukuraattorin roolista koulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201006232143
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokoulukuraattorit
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysooppilashuolto
dc.subject.ysoasiantuntijuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record