Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorKorhonen, Kaisa
dc.date.accessioned2010-06-09T08:59:34Z
dc.date.available2010-06-09T08:59:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24332
dc.description.abstract Tämän proseminaari-tutkielman tarkoituksena oli saada selville, millaisia opetusmenetelmiä opettajat käyttävät englannin tunneilla suomalaisissa lukioissa ja millainen opetus on oppilaiden mielestä hyödyllisintä englannin kielen oppimisessa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla oppilaiden ja opettajien vastauksia näihin kysymyksiin. Englannin kielen käyttö on lisääntynyt paljon lyhyessä ajassa globalisoituvan yhteiskunnan seurauksena, minkä vuoksi on tärkeää saada selville, onko suomalaisissa lukioissa annettu opetus nimenomaan oppilaiden mielestä höydyllistä ja tehokasta. Aihetta on tutkittu viimeksi Suomessa kaksikymmentä vuotta sitten ja tämän vuoksi uusi tutkimus oli tarpeellinen. Tutkimuksen viitekehyksenä käytettiin aiempia Suomessa tehtyjä tutkimuksia sekä muutamia ulkomailla samasta aiheesta tehtyjä tuoreempia tutkimuksia. Tämän lisäksi tukena käytettiin Lukion opetussuunnitelman perusteita sekä Eurooppalaista viitekehystä. Tutkimukseen osallistui 54 oppilasta ja 2 opettajaa kahdesta eri lukiosta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka sisälsi 20 väittämää sekä yhden avoimen kysymyksen. Tulosten mukaan lukion englannin opettajat käyttävät opetuksessaan enemmän perinteisiä tapoja (kääntämisharjoitukset, sanakokeet, kieliopin korostus jne.) kuin innovatiivisempia ja kommunikatiivisuutta korostavia tapoja (keskusteluharjoitukset, käytännön kielitaito). Oppilaat kokivat opetuksen monipuolisuuden tärkeänä. Monet toivoivat tunneille enemmän keskusteluharjoituksia, mutta myös perinteiset tavat opettaa, kuten kääntämisharjoitukset, sanakokeet ja aineiden kirjoittaminen olivat oppilaiden mielestä hyödyllisiä englannin oppimisessa. Opettajien ja oppilaiden vastaukset erosivat hieman toisistaan. Opettajat vastasivat käyttävänsä enemmän innovatiivisia opetustapoja kun taas oppilaiden mielestä tunneilla käytettiin hieman enemmän perinteisiä tapoja opettaa englantia.  en
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEnglish teachingen
dc.subject.otherLanguage teaching methodsen
dc.titleTeaching English in Finnish upper secondary schools: How English is taught and what are the most effective ways of learning
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201006092022
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot